09/06/2021

V úterý 8. června 2021 se uskutečnilo jednání Pacientské rady při MZ ČR. Jednání se konalo v prostorách Pacientského hubu, na adrese: U Vršovického nádraží 30, Praha 10. Prostory pro setkávání pacientských organizací byly zřízeny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Část účastníků byla přítomna online z důvodu i nadále pokračující pandemie COVID 19. Účastníkům byla představena nová členka Pacientské rady za Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Představena byla také činnost hubu, např. plánované aktivity na Facebooku v červnu tohoto roku, ale také např. vzdělávací aktivity pro letošní léto. Plánováno je např. také fyzické cvičení. Natáčeno bude i video, aby si případní zájemci mohli zacvičit také v domácím prostředí. Vzdělávání bude zaměřeno např. na problematiku postcovidového syndromu s prof. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D. Řešeny budou také např. psychologické dopady COVID 19 na pacienty či jejich rodiny.

Jednání Pacientské rady se zúčastnil JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví, který informoval o postupu novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Třetí čtení zákona v Poslanecké sněmovně je plánováno na 16. 6. 2021 a 18. 6. 2021. Pro pacientské organizace je důležité zejména vydefinování pacientské organizace v právním předpisu. Navržena je řada pozměňovacích návrhů a není tedy zcela jasné, jaká bude podoba konečného znění a to také s ohledem na to, že se blíží konec volebního období a legislativní proces u tohoto zákona nemusí být dokončen.

Dále byla předána informace o očkování proti COVID 19. V procesu očkování byly zohledněny požadavky chronických pacientů a to se také týkalo pacientů s idiopatickými střevními záněty. Projevila se zde spolupráce pacientských organizací, odborných společností a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Členové Pacientské rady dostali informace o jednání jednotlivých pracovních skupin. Situace je komplikována zejména z důvodu pandemie COVID 19. Diskutována byla například otázka primární péče, kdy k jednání s praktickými lékaři byl přizván také zástupce Pacientské rady. Bylo také požádáno o případné náměty na fungování primární péče, možnosti preskripce léčiv, rozsahu ordinačních hodin primární péče apod.

Členství v Pacientské radě bylo čtyřleté, tzn. do 6. října 2021. V průběhu letošního léta bude probíhat evaluace činnosti Pacientské rady a komunikační kampaň k volbám do následující Pacientské rady a v září 2021 by měly proběhnout řádné volby do nové Pacientské rady.