21/01/2021

V úterý 19. ledna 2021 se uskutečnilo mimořádné jednání Pacientské rady. Jednalo se o první jednání v roce 2021. Zaměřené bylo na problematiku očkování proti COVID 19. Aktuální informace k očkování jsou k dispozici na https://koronavirus.mzcr.cz/. Je zde uvedena strategie očkování a také metodický pokyn pro všechny subjekty zapojené do očkování – zdravotnická zařízení, pacienti atd. Účastníci jednání diskutovali přístup pacientů k očkování, přednostní zařazení rizikových skupin k očkování apod. Dále se zabývali připravovanou možností očkování imobilních pacientů praktickými lékaři v domácím prostředí. Mnozí upozorňovali na absenci konkrétních informací k očkování mezi praktickými lékaři v terénu apod. Je však nezbytné konstatovat, že informace se velmi často mění a situace je také ovlivněna nedostatečným množstvím vakcín na českém trhu.