23/11/2022

V úterý 22. listopadu 2022 se konalo mimořádné jednání Pacientské rady MZ ČR. Na jednání byl přítomen prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví a Ing. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. S přítomnými členy Pacientské rady MZ ČR byla diskutována problematika sociálně zdravotního pomezí. V současné chvíli začíná spolupráce MZ ČR a MPSV na vzájemném propojení poskytování sociálních a zdravotních služeb. Tyto služby by bylo v budoucnosti možné poskytovat pouze ve vzájemné koordinaci. Poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá poskytovat tuto formu péče, bude muset zároveň zajišťovat poskytování sociálních služeb, měla by být např. garantována vysoká úroveň poskytované péče jeho pacientům, a to jak péče sociální, tak i péče zdravotní. Tato péče by měla být poskytována pacientům s dlouhodobým chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav se zároveň bez poskytování ošetřovatelské péče zhoršuje a kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiných osob při zvládání životních potřeb. Přítomní členové Pacientské rady MZ ČR apelovali na přítomné, že je nezbytné rozvíjet také terénní služby na sociálně zdravotním pomezí, kdy by mělo být preferencí, aby pacient zůstával ve svém domácím prostředí a byla mu jednotlivými aktéry poskytována adekvátní sociální i zdravotní péče. Poukazováno bylo zejména na nezbytnost zajištěné dostupnosti této péče, což je v současné době v řadě případů velmi obtížné či nemožné. V rámci sladění sociálního a zdravotního systému bude nezbytné mimo jiné novelizovat zákon o zdravotních službách a zákon o zdravotních službách. Zároveň musí být součástí propojení informačních systémů mezi oblastí zdravotnictví a sociálních věcí. Přítomní členové Pacientské rady MZ ČR vyjádřili přesvědčení úzce se zapojit do přípravy zamýšlených změn a sdělovat své poznatky získané od pacientů v rámci jednotlivých pacientských organizací. Další řádné jednání Pacientské rady MZ ČR se uskuteční v prosinci 2022.