27/08/2023

Ve čtvrtek 24. srpna  2023 jsme uspořádali již druhou pacientskou konferenci v Karlových Varech, kterou opět navštívilo více než 50 účastníků.

Konferenci zahájila a moderovala Ing. Martina Flekalová ze spolku Pacienti IBD z.s. Hned v úvodu konference se představila MUDr. Blanka Zbořilová s přednáškou o nespecifických střevních zánětech. Poté se MUDr. Stanislava Maulenová zaměřila na lázeňskou léčbu u nespecifických střevních zánětů a MUDr. Natalia Lakshina ukázala možnosti rehabilitace a relaxačních cvičení pro pacienty s IBD. Na otázku „Jak nás při IBD ovlivňují jednotlivé potraviny“ odpověděla Ing. Veronika Hanzlíková a JUDr. Michal Sýkora se zaměřil na cestovní pojištění u pacientů s IBD. Konferenci uzavřela Bc. Lenka Slabá ze spolku Pacienti IBD, která informovala o aktivitách spolku v tomto roce.

Páteční den jsme navíc ještě společně zahájili ranní jógou a večer se všichni velmi pobavili u bowlingu.

Zájem o konferenci nás velmi potěšil a věříme, že v tradici Karlovarské konference budeme pokračovat i v dalších letech.