23/04/2020

Od června 2020 bude zdravotníkům sloužit sdílený lékový záznam pacienta. Sdílený lékový záznam pacienta umožní zdravotníkům nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích pro konkrétního pacienta vedených v Centrálním úložišti elektronických receptů. Systém je založen  na tzv. opt-out systému. Tedy pokud pacient nevysloví nesouhlas s nahlížením, může lékař a farmaceut do lékového záznamu pacienta nahlížet. Svůj nesouhlas s nahlížením může pacient vyslovit kdykoliv a rovněž kdykoliv ho může odvolat. Pokud tedy  nechcete, své informace zdravotníkům poskytovat nemusíte nebo můžete vyslovit souhlas pouze pro konkrétního lékaře.

Aktuálně má totiž lékař přehled pouze o těch léčivých přípravcích, které sám předepsal. Farmaceut při výdeji pak má možnost zkontrolovat léčivé přípravky pouze na současně předložených receptech.  Důvodem pro zavedení změn je co nejefektivnější a maximálně bezpečná léčba pro pacienta, proto je  vhodné,  aby ošetřující lékař, případně farmaceut vydávající mu předepsané léky, měl komplexní přehled o jeho medikaci a mohl se tak zodpovědně rozhodnout, jakou léčbu, potažmo jaké léky předepsat, aby nebyly ve vzájemné kontraindikaci.

Sdílený lékový záznam pacienta umožní přístup pouze oprávněným osobám, kterým byly přiděleny přístupové údaje ze strany SÚKL, tedy lékaři a farmaceuti. Pacient má rovněž možnost přístupu.

Sdílený lékový záznam by měl odstranit duplicitní předepisování léků a rovněž zavést kontrolu nežádoucích účinků.

Sdílený lékový záznam a jeho využití budeme sledovat v praxi a čerpat ze zkušeností pacientů a jako pacientská organizace budeme navrhovat změny, pokud by tento institut nebyl pro pacienty přínosem.