21/05/2024

V úterý 21. května 2024 se konalo další jednání Pacientské rady MZ ČR. Zástupci MZ ČR představili přítomným strategii rovnosti žen a mužů. Byla prezentována např. data, kdy muži navštěvují lékaře později při svých potížích, ženy častěji trpí chronickými bolestmi, muži umírají všeobecně dříve než ženy apod. Cílem by měla být genderově senzitivní zdravotní péče jak pro muže, tak pro ženy. Dále byla ÚZIS prezentována připravovaná kampaň – První krok ke zdraví. Tato by měla být odstartována 10. října 2024 nejen na www.nzip.cz.

Představovány budou životní příběhy, které mohou poskytnout každého z nás. Primární cílovou skupinou jsou rodiče ve vztahu k dětem, ale i ve vztahu ke svým rodičům. Témata budou vybírána pro chronické pacienty, zdravé osoby apod. V rámci kampaně budou prezentovány např. screeningové programy apod. Pacientské organizace se mohou také zapojit do připravované kampaně. Vítaná bude spolupráce s ÚZIS, akademickými organizacemi apod. JUDr. Radek Policar, vrchní ředitel MZ ČR informoval o dalších krocích ve věci péče o chronické nemocné děti ve školách. Jedná se o vytvoření doporučení pro školy ve věci poskytování nezdravotní péče chronicky nemocným dětem, např. s diabetem.

Účastníkům jednání byla představena nová vedoucí Oddělení podpory práv pacientů při MZ ČR Martina Parízková. Oddělení požádalo pacientské organizace, jak je řešena problematika přerušení lázeňské péče z důvodu akutního onemocnění. Pokud s tímto mají pacientské organizace zkušenosti od svých členů, mohou kontaktovat Oddělení podpory práv pacientů.

Další jednání Pacientské rady MZ ČR se uskuteční 18. června 2024.