09/03/2020

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně onemocnění COVID-19 (způsobené novým typem koronaviru) u pacientů s IBD, jsme požádali MUDr. Karin Malíčkovou o vyjádření, které naleznete níže.

Poslední týdny žije doslova celý svět panikou z nového koronaviru COVID-19.  Média se předhánějí v bombastických informacích, nejvyšší představitelé našeho státu několikrát denně s vážnými tvářemi v přímém přenosu informují o dalších nových případech a o více či méně smysluplných epidemiologických opatřeních namířených k prevenci šíření této nové nemoci.

Informací o COVID-19 je všude dostatek. Důvěryhodné, komplexní a srozumitelné informace v češtině najdete například zde: http://szu.cz/tema/prevence/onemocneni-novym-koronavirem-2019-ncov

Jelikož byly první případy této nemoci u lidí nahlášeny teprve na přelomu roků 2019 a 2020, dosud nemáme žádné statistické údaje o průběhu této nákazy u většího počtu nemocných s idiopatickými střevními záněty (IBD).

Není však od věci si připomenout, že nemocní s IBD patří obecně k lidem vnímavějším k infekcím a jsou často ve vyšším riziku komplikovaného průběhu infekcí. Důvody jsou následující:

  • Samo onemocnění (Crohnova nemoc či ulcerózní kolitida) je způsobeno chybnou reakcí imunitního systému vůči vlastním strukturám – jde o takzvaná autoimunitní nebo imunopatologická onemocnění. Už tato skutečnost svědčí pro to, že imunita lidí s IBD funguje nesprávně a má sklon k chybným reakcím.
  • Idiopatické střevní záněty jsou často léčeny léky, které tlumí nebo pozměňují tuto nesprávnou autoagresivní reakci vlastní imunity. Těmto lékům se říká imunomodulátory nebo imunosupresiva a patří mezi ně například kortikoidy (Prednison, Medrol, Metypred, Solu-Medrol ), azathioprin (Imuran, Imasup), merkaptopurin (Puri-Nethol), methotrexat (Metoject), jakož i všechna biologická léčiva (Remicade, Remsima, Flixabi, Inflectra, Humira, Imraldi, Hulio, Hyrimoz,  Simponi, Stelara, Entyvio) a řada dalších. Tyto léky ovšem netlumí selektivně jen ony nesprávné imunitní mechanizmy, ale i ty mechanizmy užitečné. Pacienti léčení imunomodulátory jsou méně odolní vůči některým infekcím a infekce mohou u nich probíhat atypicky a leckdy komplikovaně.
  • Je-li IBD v aktivní fázi, nemocným střevem se do těla nevstřebávají nezbytné živiny a další látky, které jsou potřebné pro řádné fungování těla. Problémem bývá například nedostatek železa a vitaminů s následným vznikem chudokrevnosti a podvýživy, což dále zvyšuje riziko těžkého průběhu infekce.
  • Pokud má pacient kromě diagnózy IBD navíc další nemoci, může se nežádoucí vliv těchto jednotlivých chorob na obranyschopnost nikoliv sčítat, ale násobit.

Proto je třeba nemocným s IBD doporučit, aby se skutečně a řádně řídili všemi doporučenými preventivními opatřeními: nejezdili do rizikových oblastí, vyhýbali se davovým akcím, nepřecházeli ani banální nachlazení, a především – dodržovali zásady hygieny.  Ruce si prosím pravidelně myjte tak dlouho a pečlivě, jako byste celý den krájeli chilli papričky a poté byste si chtěli vyjmout z očí kontaktní čočky…

COVID-19 a IBD – ještě jedna důležitá poznámka
Nemocní s IBD se v posledních dnech svých lékařů často ptají, zda pro ně nepředstavuje imunomodulační léčba jejich střevního zánětu příliš velké riziko a zda by nyní neměli léčbu přerušit či ukončit. Velké množství podobných dotazů se týká zejména biologických léčivých přípravků. Odpověď zní: LÉČBU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMI NEPŘERUŠUJTE ANI NEVYSAZUJTE. Akutní vzplanutí střevního zánětu představuje pro Vaše tělo i ve vztahu k případné infekci COVID-19 mnohonásobně vyšší riziko nežli léky samotné. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte především s lékařem, který zná průběh vaší nemoci a její případné komplikace.