10/12/2022

Ve dnech 1. 12. 2022 – 3. 12. 2022 se v Karlových Varech konaly 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny pořádané Českou gastroenterologickou společností. Zástupci spolku Pacienti IBD z.s. byli na této akci také přítomni. Akce se zúčastnilo přibližně 800 lékařů, zdravotních sester, endoskopických zdravotních sester apod. Přednášky probíhaly během tří dnů souběžně v několika konferenčních sálech.

Vedle témat jako hepatologie, poruchy mobility trávicího traktu byla významná část věnována také idiopatickým střevním zánětům. Jednalo se např. o jednotlivé linie medikametozní léčby u pacientů s idiopatickými střevními záněty, endokoskopickou problematiku při idiopatických střevních zánětech apod.

Zástupci spolku Pacienti IBD z.s. nabízeli přítomným informační materiály určené pacientům s problematikou idiopatických střevních zánětů, dietních opatřeních při tomto onemocnění, psychologického průvodce onemocněním apod. Přítomní lékaři a zdravotní sestry projevovali zájem o tyto materiály a oceňovali jejich vytvoření s tím, že mnoho z nich tyto materiály ve svých ordinacích pacientům předává a pacienti takto získávají další potřebné informace o svém onemocnění. O činnost spolku Pacienti IBD z.s. projevila zájem také média, kdy byly touto cestou představeny naše současné aktivity ve vztahu k našim členům, pacientům a odborné veřejnosti.