18/08/2020

Tématem letošní osvětové kampaně organizace Pacienti IBD je práce a zaměstnávání pacientů s idiopatickými střevními záněty. Výzva „Pracuj s IBD“ má za cíl přiblížit veřejnosti život pacientů s idiopatickými střevními záněty, tedy Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, odkrýt některé mýty a zbavit zaměstnavatele obav ze zaměstnávání lidí s tímto zdravotním omezením.

Outdoorová část kampaně proběhne v úterý 18. srpna v parku na Karlově náměstí v Praze. IBD (z angl. Inflammatory Bowel Disease), tedy Crohnova choroba i ulcerózní kolitida, jsou chronická onemocnění, která postihují různé části zažívacího traktu. V České republice žije s těmito chorobami okolo 55 tisíc pacientů. 1 V laické veřejnosti chybí širší povědomí o IBD, sami pacienti se o nich kvůli nepříjemným příznakům často stydí mluvit i se svými blízkými, natož při pracovním pohovoru. Zejména kvůli strachu z nepochopení, stigmatu a odmítnutí. Zaměstnavatelé se pak mohou obávat, opět kvůli nedostatku informací, přijmout zaměstnance s IBD, protože předpokládají zdravotní omezení a horší pracovní výkonnost. Je to klasický začarovaný kruh z nedostatečné komunikace.

„Idiopatické střevní záněty jsou již poměrně rozšířená onemocnění, postihují především mladé lidi kolem 20-30 let, nezřídka i mladší. Vzhledem k příznakům se však lidé často stydí se svým trápením komukoli svěřit, a i přes dlouhodobé průjmy a křeče návštěvu lékaře dlouho odkládají. Přitom dnes existuje celá řada léčebných metod, které pacientům mohou významně ulevit a zvýšit kvalitu jejich života,“ říká doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Organizace Pacienti IBD pomáhá nemocným a jejich rodinám již dvanáct let. Zdarma nabízí odborné online poradny, právní, výživovou a gastroenterologickou. „Pacienti s IBD, kteří mají přístup k vhodné léčbě, často nepociťují žádné příznaky onemocnění. Mnozí z nich jsou tedy schopni běžně pracovat,“ říká předsedkyně spolku Pacienti IBD PhDr. Martina Pfeiferová. „Přesto se někteří z nich setkali jako uchazeči o práci s nepochopením a obavami zaměstnavatele nebo se sami potýkali se strachem z odmítnutí. A tak se oběma stranám snažíme pomoci i v této věci,“ dodává. „Přijmout člověka se zdravotním omezením vyžaduje nastavení správných pravidel a podmínek, například umožnění práce z domova nebo flexibilní pracovní doby, celkově se ale zaměstnavateli velmi vyplatí. Jednak ekonomicky, současně tak obvykle získá velmi loajálního a pracovitého zaměstnance, který si práce dovede vážit a vykonává ji se skutečným nasazením,“ doplňuje Martina Pfeiferová.

Jedním z typických příznaků chronických střevních zánětů je neodkladná potřeba návštěvy toalety. Proto se právě mobilní toalety staly nosičem informací o onemocnění IBD, které budou stát v úterý 18. srpna v parku na Karlově náměstí. Kolemjdoucí si tak mohou prohlédnout netradiční instalaci a dozvědět se více on onemocnění i lidech, kteří s ním žijí a úspěšně ho zvládají. Více se dozvědí také v tematických novinách, které si mohou u instalace vyzvednout.

Více informací naleznete na stránkách projektu www.cojeibd.cz

 

Osvětová kampaň vznikla za podpory společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Záštitu nad akcí převzala Mgr. Jana Černochová, starostka Prahy 2.

Partnerem akce je společnost TOI TOI.