16/12/2021

Ministr zdravotnictví jmenoval dne 10. 12. 2021 členy nové Pacientské rady na funkční období 2021 – 2025. Pacientská rada MZ ČR má nyní 24 členů z pacientských organizací. Také Pacienti IBD z.s. zde mají svého zástupce, jím se opětovně stal Karel Dušek. Jedná se o druhé funkční období Pacientské rady MZ ČR.

Pacientská rada MZ ČR je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Jejím cílem je zprostředkovávat hlas pacientů na MZ ČR. To probíhá např. připomínkováním různých zákonů, vyhlášek, strategií a dalších důležitých dokumentů, které se týkají pacientů, navrhováním změn či účastí zástupců Pacientské rady v různých pracovních skupinách na MZ ČR – jedná se např. o Pracovní skupinu pro inovativní léčbu či Pracovní skupinu pro zdravotnické prostředky.

V předešlém funkčním období se dařilo aktivně komunikovat se zástupci MZ ČR, byly podávány návrhy na zlepšení postavení pacientů. Podařilo se také např. ukotvit v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, postavení pacientských organizací.

Věříme, že i v dalším funkčním období bude docházet k větší participaci pacientů a zapojení pacientských organizací.