22/06/2020

V sobotu 30. května 2020 se konalo shromáždění delegátů European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations. Jednání bylo plánováno do estonského Tallinnu. To se však nemohlo uskutečnit vzhledem k situaci ohledně COVID 19 a uzavřeným hranicím. Delegáti se zúčastnili jednání prostřednictvím telekonference a všichni mohli být přítomni na jednání ve svých domovských zemích.

V rámci Valného shromáždění byla mimo jiné schválena Výroční zpráva za rok 2019, schválen byl rozpočet či představen Plán činnosti na rok 2020 reflektující situaci ohledně COVID 19. Byla shrnuta činnost EFCCY v roce 2019, včetně platformy Youth EFCCA – realizované projekty apod. Dále proběhlo hlasování o přistoupení Litvy a karibského státu Trinidad a Tobago jako plnohodnotných členů EFCCA.

Účastníci shromáždění opětovně zvolili na další dva roky předsedou EFCCY Salva Leone, který je předsedou pacientské organizace v Itálii a pozici předsedy EFCCY zastával v uplynulých dvou letech. Do vedení EFCCA byli delegáty zvoleni také Marko Perovic Roberto Saldana.

Poděkování patří všem organizátorům Valného shromáždění EFCCA. Jednání prostřednictvím telekonference proběhlo bez větších technických problémů a byla to pro nás nová zkušenost s využitím moderních komunikačních technologií v mezinárodním kontextu.

Účast byla umožněna na základě projektu “Rozvoj spolupráce s EFCCA” podpořeného v roce 2020 Úřadem vlády České republiky.