24/11/2021

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR se dne 23. 11. 2021 konalo jednání pacientských organizací. Jednání se konalo prezenční i online formou, vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemické situace COVID19.

Zástupci pacientských organizací jednali o problematice čerpání příspěvků z fondů prevence zdravotních pojišťoven chronickými pacienty. Ministerstvem zdravotnictví ČR by měla být zpracována podrobnější analýza k této problematice a také zástupci spolku Pacienti IBD z.s. jsou připraveni se touto problematiku zabývat s ohledem na to, aby příspěvky z fondů prevence jednotlivých zdravotních pojišťoven odpovídaly potřebám našich pacientů. Nabídka jednotlivých zdravotních pojišťoven je zveřejněna na jejich internetových stránkách. Největší zdravotní pojišťovna v naší zemi – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR má zveřejněny jednotlivé příspěvky, spolu s podmínkami pro jejich získání zveřejněny na internetové stránce: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky.

Zástupci pacientských organizací byli také seznámeni s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nabude účinnosti k 1. 1. 2022. Pacientské organizace se budou moci účastnit procesu stanovení úhrady vysoce inovativních léčivých přípravků – viz § 39da výše uvedeného zákona. Je nutné konstatovat, že tyto přípravky slouží především pro léčbu vzácných onemocnění a léčiva využívaná při léčbě idiopatických střevních zánětů do této kategorie léčiv v současné chvíli nespadají.