18/09/2020

Ve čtvrtek  17. září 2020 se uskutečnilo třetí jednání Pacientské rady v roce 2020. Jednání proběhlo online formou prostřednictvím aplikace Teams z důvodu pandemie COVID 19. Účastníkům byly poskytnuty základní informace k dokumentu Postup pro ochranu zranitelných osob v době pandemie COVID-19 zpracovaný ve spolupráci s MZ ČR a MPSV. Jedná se o neveřejný materiál, který by měl být dále aplikován při činnosti ministerstev v oblasti COVID 19 – stanovuje základní principy, které by měly být zohledněny při přípravě a implementaci opatření, doporučujících postupů a strategických materiálů s ohledem na COVID 19. Dále byl představen Návrh národní strategie očkování – proti COVID 19 a chřipce. S návrhem strategie se zájemci mohou seznámit na: https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-narodni-strategii-ockovani-proti-nemoci-covid-19.

Na konci srpna 2020 proběhla v Senátu ČR diskuse s vedením VZP ČR k problematice financování pacientských organizací v ČR. Při změně legislativy v České republice by bylo možné hradit např. určitý objem finančních prostředků pacientským organizacím z fondu prevence. Pacientské organizace si plně uvědomují, že by bylo nutné provést významné změny ve fungování celého systému, alokaci finančních prostředků apod.

Zástupci MZ ČR a ÚZIS představili účastníkům jednání aktuální informace pro další rozvoj digitálního zdravotnictví – např. příprava vyhlášky k problematice vedení zdravotnické dokumentace v digitální podobě, snaha o zavedení minimálních požadavků na kybernetickou bezpečnost pro zdravotnická zařízení, příprava zdravotnických zařízení na kybernetické útoky či zavedení jednotného identifikátoru osoby místo rodného čísla.

Na konci jednání proběhla rozprava o tom, že nebyly poskytnuty ochranné pomůcky (roušky, respirátory) chronickým pacientům oproti např. seniorům a účastníci jednání jsou tímto postupem zaskočeni a domnívají se, že by chroničtí pacienti neměli být v této věci opomíjeni.

Z důvodu pandemie COVID 19 budou i další jednání pacientských organizací s MZ ČR probíhat online formou. Další jednání Pacientské rady by se mělo uskutečnit 8. prosince 2020.