19/08/2021

Ve středu 18. srpna 2021 se konalo jednání zástupců pacientských organizací, které jsou členy Pacientské rady MZ ČR  (dále jen „Pacientská rada“). Zástupci MZ ČR shrnuli historii činnosti Pacientské rady za uplynulé funkční období, které činilo čtyři roky. Zástupce spolku Pacienti IBD z.s. Ing. Karel Dušek byl členem Pacientské rady od jejího počátku. Na počátku její činnosti vznikly pracovní podskupiny. Od roku 2020 ovlivnila jednání pandemie COVID19 a jednání se začala konat online formou. JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví, poděkoval členům Pacientské rady za jejich činnost. Také jednotlivými členy Pacientské rady byl zhodnocen přínos jejich působení v uplynulých čtyřech letech. V průběhu jednání dorazil na jednání také Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví. Informoval o schválení zákona o elektronizaci ve zdravotnictví.

Členy Pacientské rady jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Pacientská rada má 25 členů. Nominace jsou podávány jednotlivými pacientskými organizacemi. Na počátku září 2021 bude zahájeno podávání nominací do Pacientské rady. Informace budou také na www.mzcr.cz. MZ ČR bude ověřovat splnění podmínek pro nominaci konkrétní pacientské organizace, resp. člena Pacientské rady. Pro nominaci bude nezbytné doložit dokumenty, jako např. Výroční zprávu pacientské organizace.