19/09/2021

Ve dnech 17. – 19. září 2021 jsme se účastnili Edukačního setkání pacientské organizace Slovak Crohn Club ve Vysokých Tatrách.

Tyto tři dny byly určeny pro setkání pacientů s idiopatickými střevními záněty z celého Slovenska. Hlavním dnem tohoto víkendu byla sobota 18. 9. 2021, kdy byla pro účastníky setkání připravena řada přednášek k problematice onemocnění a života s ním. Účastníky tohoto setkání pozdravil Salvo Leone, prezident European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations, který přijal pozvání slovenských pořadatelů na tuto akci a všem představil činnosti organizace EFCCA. Následně došlo k představení činnnosti Slovak Crohn Clubu v roce 2021, shrnutí realizovaných aktivit pro slovenské pacienty. Svými přednáškami se setkání účastnili lékaři ze Slovenska – MUDr. Júlia Brandeburová, MUDr. Mária Zakuciová či MUDr. Ľubica Musilová.

Účastníci se dozvěděli mnoho zajímavého o nových možnostech léčby idiopatických střevních zánětů, přístupu k této léčbě na Slovensku, dietních doporučeních pro pacienty či provázanosti s léčbou dalších, např. kožních onemocnění. Zástupci spolku Pacienti IBD z.s. přednesli svoji přednášku na téma „Měníme se (i kvůli COVID 19)“. Pandemická situace zasáhla také do fungování pacientských organizací, možnosti setkávání se s pacienty a zavádění online forem komunikace. Tři dny byly věnovány setkání pacientů v rámci neformálních setkání a diskusí.

Naše poděkování patří všem organizátorům Edukačního setkání. Naše účast byla umožněna na základě projektu “Podpora spolupráce s EFCCA” financovaného v roce 2021 Úřadem vlády České republiky.