12/12/2016

HealthCare Institute Czech Republic na svých internetových stránkách nově publikuje informaci o vyhodnocení celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2016. Nemocniční subjekty byly hodnoceny v těchto aspektech:

  • Finanční kondice nemocnic
  • Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
  • Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
  • Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic.

Finanční kondice nemocnice byla posuzována na základě mnoha ekonomických kritérií, nemocnice byly srovnávány také ve skupinách dle typu zřizovatele. V rámci této kategorie se na prvních třech místech umístily Masarykův onkologický ústav, Institut klinické a experimentální medicíny a Nemocnice České Budějovice a.s. V oblasti bezpečnosti a spokojenost hospitalizovaných pacientů obsadila v segmentu fakultních nemocnic nejlepší pozice Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice Praha a Fakultní nemocnice Hradec Králové. V kategorii Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů (mimo fakultní nemocnice) se na nejlepších pozicích umístila Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská nemocnice, a.s. a Thomayerova nemocnice.