15/03/2020

Aktualizováno 19. 3. 2020

V souvislosti s pandemií infekce COVID-19 a vzhledem k častým dotazům pacientů s idiopatickými
střevními záněty bychom vás chtěli informovat, že:

1. V současné době neexistuje žádné oficiální a specifické doporučení ke změně léčebného
režimu pacientů s IBD.

2. Je žádoucí pokračovat v zavedené léčbě bez ohledu na typ léku, její přerušení zvyšuje riziko
aktivizace střevního zánětu a hospitalizace a následně i infekčních komplikací.

3. Pacienti léčení imunosupresivy (Imuran, Imasup, Metoject, Injexate) nebo biologickou léčbou
mají vyšší riziko infekčních onemocnění obecně a měli by proto ve zvýšené míře dbát
hygienických pravidel, tj. časté mytí rukou, použití alkoholových dezinfekčních prostředků,
používání ochranných respirátorů ev. roušek, apod.

4. Je nutné omezit kontakt s ostatními osobami, včetně rodinných příslušníků mimo bydliště
pacienta. Je žádoucí využívat v rámci zaměstnání práce z domova. Je-li to možné,
nepoužívejte prostředky hromadné dopravy.

5. Při projevech respiračního onemocnění (kašel, rýma, horečka, dušnost) kontaktujte
praktického lékaře a další postup s ním konzultujte. V případě potřeby informujte i svého
ošetřující gastroenterologa.

6. Pacienti s projevy respiračního onemocnění, pacienti s nařízenou individuální karanténou,
pacienti s anamnézou kontaktu s nakaženou osobou či osobou v individuální karanténě a
pacienti s prokázanou infekcí COVID-19 musí odložit plánovanou aplikaci biologické terapie,
ev. plánovanou návštěvu gastroenterologa a kontaktovat lékaře či sestru IBD centra k
domluvě o dalším postupu.

7. Při zhoršení střevních obtíží kontaktujte telefonicky nebo mailem svého gastroenterologa
v IBD centru.

8. V případě potvrzení infekce COVID-19 musí pacient přerušit imunosupresivní a biologickou
léčbu a další postup konzultovat se svým gastroenterologem v IBD centru.

9. K předepisování léků využívejte možnosti e-Receptu v ambulanci vašeho gastroenterologa
nebo praktického lékaře.

10. Aktuální informace najdete rovněž na webu Ministerstva zdravotnictví nebo Státního
zdravotního ústavu.

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/20200223_Onemocneni_novym_koronavirem_2019.pdf