12/05/2016

V České republice žije přes 42 tisíc lidí s diagnózou idiopatických střevních zánětů. S nemocí, která zpravidla propukne u lidí v rané dospělosti, musí pacienti bojovat většinou celý život.

Crohnovu chorobu ani ulcerózní kolitidu totiž v současné době není možné úplně vyléčit, ale díky včasné diagnóze a odpovídající léčbě mohou pacienti prožít relativně kvalitní život.

Velkou roli v rámci terapie hraje také psychika. Tedy to, jak se člověk s nemocí dokáže vyrovnat a naučit se s ní žít. Na tuto problematiku chce upozornit pacientská organizace Pacienti IBD zveřejněním příběhů konkrétních lidí, kteří se snaží žít naplno, IBD navzdory. Jedním z nich je i herec Igor Bareš.

Igor Bareš je ve svých padesáti letech jednou z nejvýraznějších osobností české divadelní i filmové scény. Kromě jeho nejbližších by nikdo na první pohled nepoznal, že ho trápí Crohnova choroba, kterou herci diagnostikovali v roce 1998. Od té doby uplynulo 18 let a Igor Bareš strávil v nemocnici hodně času. Musel podstoupit několik operací. Nepřestal být ale aktivní, odmítl si nechat chorobou řídit život. Nakonec mu byla v roce 2012 nasazena biologická léčba a i díky ní má nemoc pod kontrolou a může se věnovat profesi i rodině naplno.

IBD – diagnóza na celý život

Idiopatické střevní záněty (tzv. IBD – Inflammatory Bowel Diseases), mezi něž patří Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, jsou chronická imunitně podmíněná onemocnění, která postihují různé části trávicí trubice.

Jde o onemocnění na celý život. Klíčovou roli  pro vývoj nemoci však hraje včasná diagnóza a zahájení odpovídající léčby, díky které se dá předejít nevratnému poškození střevního traktu. Naším cílem je co nejdříve dostat pacienta z aktivní fáze nemoci (relapsu) do jejího útlumu (remise) a v této fázi jej co nejdéle udržet,“ vysvětluje gastroenterolog MUDr. Martin Bortlík, PhD., z pražské kliniky ISCARE. Pomocí moderních léčebných metod je možné tato onemocnění léčit, byť nikoliv zcela vyléčit. I to ale znamená pro nemocné zásadní změnu k lepšímu a možnost žít kvalitnější život.

Psychická pohoda ovlivňuje léčbu

Chronické onemocnění v podobě Crohnovy choroby či ulcerózní kolitidy vždy znamená velký zásah do života. Ovlivňuje studijní možnosti nemocných, jejich pracovní uplatnění, ale také záliby nebo soukromý život. Řada pacientů se také musí vyrovnávat s psychickými problémy, které s sebou nemoc přináší.

„Chronické onemocnění, které nelze zcela vyléčit, pro pacienta představuje velkou psychickou zátěž. Myšlenky na nemoc spolu s obavami o vlastní zdraví jsou všudypřítomné a není snadné se od nich odpoutat, i když se nemocný cítí relativně dobře. Může tak dojít k rozvoji poruch nálad, úzkostí nebo deprese, které bohužel mnohdy bývají okolím přehlíženy,“ popisuje docentka Laura Janáčková, psycholožka Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nadměrný stres se také může stát spouštěčem aktivní fáze nemoci a negativně se projevit na celkovém stavu nemocného. Naopak psychická pohoda příznivě ovlivňuje efekt léčby. Důležitým faktorem psychické stability pacienta je také opora v jeho nejbližším okolí. Rodina i přátelé často prožívají nemoc s pacientem, cítí strach a zároveň hledají způsob, jak svému blízkému člověku pomoci. Řešením může být oslovení pacientské organizace, která může se zvládnutím nemoci pomoci jak nemocnému, tak jeho okolí.

Proč se přestat stydět

Je přirozené, že člověk cítí ostych, když má mluvit o projevech Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. Stud ale bohužel ovlivňuje i to, zda lidé, kteří trpí projevy idiopatických střevních zánětů, vyhledají odbornou pomoc. Poprvé se příznaky mohou objevit už v mladém věku a je třeba jim věnovat pozornost, aby byla nemoc odhalena včas a také byla včas zahájena odpovídající léčba.

Pokud chodíte na toaletu příliš často, hubnete, máte teplotu a bolesti břicha, je dobré neodkládat návštěvu odborného lékaře – gastroenterologa,“ shrnuje MUDr. Bortlík. Součástí péče gastroenterologa je několik vyšetření, kdy se zhodnotí rodinná anamnéza a klinické projevy, provedou se laboratorní testy (krevní obraz, laboratorní ukazatele zánětlivé aktivity, výživové parametry, kalprotektinové testy) a udělá se endoskopie, ultrazvuk či magnetická rezonance trávicího traktu.

Pokud je u pacienta chronický zánět střev potvrzen, zahajuje se léčba po jednotlivých krocích. Začíná se od běžných léků v podobě amino-salicylátů, při vysoké aktivitě nemoci se podávají antibiotika, kortikosteroidy a imunosupresiva. U nejtěžších případů je nasazena biologická léčba. „Ta dokáže střevní zánět efektivně utlumit, ale musí se, stejně jako ostatní léky, podávat dlouhodobě,“ uzavírá MUDr. Bortlík.

Užitečné odkazy:

Kontakty pro další informace:

Lucie Laštíková, Pacienti IBD z.s.

+420 721 746 273