14/06/2023

V sobotu 10. 6. 2023 se konala druhá polovina shromáždění delegátů European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA). Toto jednání se uskutečnilo v Bratislavě. Jednání se také účastnila naše místopředsedkyně Lucie Laštíková, která byla delegáty zvolena do výkonné rady EFCCY.

Delegátům byl představen Strategického plánu EFCCA pro roky 2023 – 2026. Delegáti se dozvěděli informace ohledně financování EFCCY na další období a nových projektech, které pro pacienty připravuje. Setkání předcházelo schvalování strategie a finančního plánů, které proběhlo online již na konci května 2023.

Představen byl také nový projekt  výroby léčiv zaměřených na RNA – HORIZON EUROPE Genegut, který představila Caitriona O’ Driscoll z University College Cork. Magdalena Sajak-Szczerba představila studii preferencí pacientů. V rámci odpoledního programu si všichni delegáti vyzkoušeli práci s novou platformou DIVA OPEN LAB, která bude pomáhat při vyhledávání klinických studií a relevantních informací k onemocnění.

EFCCA poděkovala jednotlivým pacientským organizacím za zajišťování Světového dne IBD na národních úrovních a tím zvyšování povědomí o onemocnění IBD i prostřednictvím „fialové kampaně“. Poděkování patřilo i za veškeré aktivity, které jsou na národních úrovních činěny.