27/06/2020

Přestože naprostá většina gastroenterologických i endoskopických pracovišť již v souvislosti s pandemií COVID-19 funguje zcela bez omezení, i tak je stále patrný pokles jejich návštěvnosti. Lékaři varují, že odkládat vyšetření, často již vlivem karantény jednou odložená, může vést ke zbytečnému zhoršení průběhu nemoci pacientů. To se pochopitelně týká i jedinců s idiopatickými střevními záněty.

Jak uvedl doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., vědecký sekretář České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, až na výjimky již pracoviště obnovila svůj plný provoz se snahou vrátit se na úroveň fungování před krizí. „Přesto se lze místy setkat s určitým snížením kapacity zdravotnických zařízení, které vyplývá z nutnosti péče o nemocné, jejichž vyšetření byla počátkem roku odkládána, a z personálních omezení (zaměstnanci pečující o děti). Jedná se však o problémy přechodné, které se jistě podaří v nejbližší době překonat,“ konstatoval doc. Tachecí.

Gastro vyšetření jsou bezpečná

Gastroenterologové zdůrazňují, že v současnosti rozhodně není namístě odkládat návštěvu lékaře. „Gastroenterologická i endoskopická pracoviště zavedla celou řadu opatření, která zajišťují udržení kvalitní a zároveň bezpečné péče i do budoucna,“ uvedl doc. Tachecí. Zároveň, podobně jako jiná ambulantní či nemocniční zařízení, sledují epidemiologický vývoj v daném regionu a pokud by to bylo potřeba, jsou připraveni adekvátně reagovat na změny zpřísněním opatření. „V důsledku přesunu některých kontrol a vyšetření z března a dubna letošního roku je naopak další odkládání návštěvy lékaře spojeno s významně vyšším rizikem vyplývajícím ze základního onemocnění, než je reálné riziko infekce v souvislosti s pandemií COVID-19,“ dodal doc. Tachecí z České gastroenterologické společnosti.

V případě nejasností mohou pacienti pochopitelně kontaktovat svého lékaře prostřednictvím telefonu či nějakého online nástroje.

z webu www.strevni-zanety.cz