19/01/2022

V pondělí 18. ledna 2022 se konalo 19. jednání Pacientské rady MZ ČR, které bylo zároveň prvním jednáním druhého funkčního období Pacientské rady MZ ČR. Pacientská rada má pro své druhé čtyřleté funkční období celkem 24 členů. Zástupce spolku Pacienti IBD z.s. je opětovně členem Pacientské rady MZ ČR. Na úvod byl schválen program 19. jednání Pacientské rady MZ ČR, navzájem se představili jednotliví členové Pacientské rady MZ ČR a přítomní zástupci MZ ČR. Novým členům byla podrobně představena činnost Pacientské rady MZ ČR, zároveň proběhlo seznámení se Statutem tohoto orgánu. Členové byli vyzváni, aby proběhla nominace na předsedu a předsedy Pacientské rady MZ ČR. Zároveň budou odsouhlaseny nominace do jednotlivých pracovních skupin. Zástupce naší pacientské organizace má i nadále zájem o pokračování ve skupině pro inovativní léčbu. Na další funkční období musí být stanoveny priority Pacientské rady MZ ČR. S jednotlivými členy bude projednán kalendář zasedání pro rok 2022 s tím, že další jednání by se mělo uskutečnit v únoru letošního roku. Forma budoucích jednání – online či ve formě setkávání – je odvislá dle situace COVID19. Podrobnější informace jsou k dispozici na: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/.