09/09/2019

Ve dnech 7. a 8. září 2019 se v bulharské Sofii konalo zakončení vzdělávacího programu pro pacientské organizace pořádaného European Patients forum. Do vzdělávacího bloku bylo vybráno 30 účastníků z evropských zemí, z každé země se účastnil jeden zástupce. Vzdělávací program probíhal během roku 2019. 

Vzdělávání byla zaměřena na spolupráci uvnitř pacientských organizací, zapojení dobrovolníků, prosazování nových metod řízení, problematika koučování apod. Každý účastník vzdělávání absolvoval šest hodinových setkání se svým koučem, kdy byla diskutována příslušná témata spolu s případy dobré praxe. 

Během dvou dnů byly prezentovány závěrečné výstupy jednotlivých účastníků, včetně přínosů pro pacientské organizace z tohoto vzdělávání. Výukový program probíhal v anglickém jazyce. Jsme rádi, že za Českou republiku byla vybrána právě naše pacientská organizace Pacienti IBD z.s. Účastníci si aktivně vyměňovali své názory,  poznatky a příklady dobré praxe. Na závěr poděkovali European Patients forum za tuto aktivitu, která byla zorganizována.