12/10/2015

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)

Euroklíče jsou dostupné pro držitele ZTP a ZTP/P průkazů, ale jsou také dostupné i pro pacienty s idiopatickými střevními záněty a držitel WC karet.

Krajská výdejní místa a kontaktní osoby EUROKLÍČE na webu euroklic.cz 

Více informací naleznete na webu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html) nebo přímo na webu projektu euroklic.cz