13/05/2017

Ve dnech 4. – 5. 5. 2017 se v Mnichově konal Biologics & Biosimilars Patient Access and Advocacy Workshop pod záštitou The European Federation of Crohn & Ulcerative Colitis Associations.

Účastníkům byly představeny zajímavé informace k problematice nastavení a realizace politiky vyJak Bioloužití biologické léčby. Účastníci dostali informaci o nastavení rakouského a srbského systému a možnosti přístupů tamních pacientů k biologické léčbě v případě onemocněním IBD. Zástupci jednotlivých zemí se seznámili s příklady dobré praxe – příběhy pacientů využívajících biologickou léčbu při onemocnění idiotpatických střevních zánětů.

Velký zájem účastníků vyvolala diskuse na téma možnosti snižování bariér v přístupu pacientů k biologické léčbě. Jako nezbytné se jeví nastavit rovnoprávný systém pacient a lékař. Pacienti by měli být vždy informováni o nastavené terapii, její změně a důvodech, jež ke změně terapie vedou. Jako velmi problematický je vnímán nedostatek času lékaře na jednotlivého pacienta.

Účastníci také upozorňovali na nezbytnost přístupu k údajům vztahujícím se k počtu léčených pacientů v jednotlivých zemí, úspěšnosti biologické terapie apod. V současné chvíli nejsou mnohdy tato data v jednotlivých zemích ucelená a přístupná.

Účast zástupců Pacienti IBD z. s. byla umožněně na základě projektu “Rozvoj spolupráce s The European Federation of Crohn & Ulcerative Colitis Associations” podpořeného v roce 2017 Úřadem vlády České republiky.