19/09/2019

V úterý 17. září 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal kulatý stůl „Dostupnost, financování a implementace inovativní léčby se zaměřením na metodiky zdravotních pojišťoven“. Jednání kulatého stolu se účastnil místopředseda Výboru pro zdravotnictví prof. Špičák, dále přednostové klinik, kteří využívají inovativní, zejména biologickou, léčbu při léčení pacientů, náměstek ministra zdravotnictví, zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny, dále zástupci farmaceutických společností a pacientských organizací. Za naši organizaci se jednání zúčastnila předsedkyně Martina Pfeiferová společně s místopředsedou Michalem Sýkorou. Během jednání zazněly jak názory ministerstva a zdravotní pojišťovny, tak názory lékařů a pacientských organizací. Všichni se shodli na tom, že předložená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou prezentoval náměstek ministra zdravotnictví, řeší některé problémy (zejména zajištění dostupnosti inovativní léčby a výslovné zakotvení, že výjimečná úhrada jinak nehrazeného léku bude řešena ve správním řízení, což umožní pacientům se proti negativnímu rozhodnutí bránit odvoláním) z aplikační praxe. Osud novely zákona budeme sledovat a věříme, že se naplní její základní cíl, tj. dostupnost inovativní léčby pro širší okruh pacientů.