13/11/2018

V pondělí 12. listopadu 2018 se konalo jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu. Tohoto jednání se zúčastnil také zástupce Pacienti IBD z.s.

Jednání se účastnil Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví. Diskutována byla  příprava novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zejména zrychlení vstupu vysoce inovativních léčiv na trh a zároveň zajištění jejich udržitelného financování. Mělo  by dojít ke zrychlení posuzování žádostí o stanovení úhrady, efektivní rozhodování na základě dostupných dat a výhledově by měl být vytvořen zcela nový model úhrad pro extrémně finančně nákladné léky, u kterých nelze ověřit při schvalování vstupu na trh a přiznání úhrady ke stanovení nákladové efektivity. V souvislosti s tím by mělo dojít k revizi možnosti uplatnění mimořádné úhrady léčiva podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., v kontextu judikatury soudů a tedy jeho užití jen ve výjimečných případech pro schválení úhrady léčiva pro daného pacienta. O zamýšlených změnách informoval také zástupce Odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR a to také v souvislosti s připravovanou evropskou legislativou, která by měla stanovit nová pravidla vstupu léčiv na trh, stanovení jejich úhrad ze systému zdravotního pojištění, přezkumných řízení atd.