01/02/2023

V úterý 31. ledna 2023 se konalo 26. jednání Pacientské rady MZ ČR. Jednání se zúčastnili zástupci MZ ČR, kteří mají na starosti Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Bylo konstatováno, že v případě problémů se zástupci pacientských organizací obracet na pracovníky MZ ČR řešící dotační programy.

Diskutována byla možnost konání školení zástupců pacientských organizací pro podání žádostí v rámci dotačních programů. Nebo vzájemná spolupráce mezi MZ ČR a Úřadem vlády ČR. Dále byla na jednání projednávána problematika dětských pacientů s chronickým onemocněním při jejich školní docházce. Toto se týká např. dětí s diabetem, cystickou fibrózou apod. Jedná se o možnost podání léčiv dětem přímo ve školských zařízeních. Mělo by být opětovně vyvoláno jednání mezi MZ ČR a MŠMT, aby se školy podílely na této problematice a byla zajištěna základní zdravotní péče dětských pacientů s chronickým onemocněním ve škole.

Jednání se zúčastnil také prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS. Informoval o tom, že byl zcela dopracován Národní zdravotnický informační systém. Jsou k dispozici data o centrové léčbě, migraci pacientů za zdravotní péči po republice či informace o zdravotnických pracovnících apod.

Další jednání Pacientské rady MZ ČR se uskuteční v březnu.