20/02/2024

Rádi bychom Vás informovali, že v současné době obdržíte email, kterým budete požádáni o úhradu členského poplatku v roce 2024. Výše poplatku v letošním roce činí 200 Kč a zůstává na stejné úrovni jako v minulých letech. Uvědomujeme si obtížnou ekonomickou situaci a z tohoto důvodu nechceme našim členům tento poplatek navyšovat.

Budeme se i nadále snažit poskytovat Vám aktuální informace, organizovat vzdělávací akce s cílem zvyšovat povědomí o idiopatických střevních zánětech, jejich léčbě, sociální oblasti dotýkajících se pacientů, vzájemných jednání mezi pacientskými organizacemi apod. Jakmile obdržíme platbu členského poplatku, bude Vám na email zaslána informace o úhradě.

Všem bychom chtěli poděkovat za finanční podporu spolku Pacienti IBD z.s.