20/06/2017

Zástupci spolku Pacienti IBD se setkali s dalšími pacientskými organizacemi na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Jednání se konalo v úterý 20. června 2017 pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové, která plánuje vznik útvaru pro pacientskou agendu – pacientskou radu.

Pacientská rada by měla začít pracovat od září 2017 a bude mít 25 členů ze zástupců pacientských organizací. Člen bude jmenován ministrem zdravotnictví na dobu čtyř let a měl by být zástupcem za určitou skupinu diagnóz, postižení apod. Ministerstvo zdravotnictví ČR osloví v průběhu července pacientské organizace, aby  nominovaly zájemce o členství v Pacientské radě. Práce v Pacientské radě bude bez nároku na odměnu.

Vznikem Pacientské rady by mělo dojít k aktivnímu zapojení pacientů při nastavení systému zdravotní péče apod. Na jednání Pacientské rady budou navazovat jednání odborných pracovních skupin, která budou otevřena pro členy pacientských organizací.