09/11/2018

Dne 7. 11. 2018 se v Resturant Grill Duran v Hradci Králové konal již 9. ročník konference pro pacienty s IBD, na kterou přišlo téměř 50 účastníků. Jako první přednášel MUDr. Jan Melek z  Dětské kliniky LF UK a FN Hradec Králové na téma IBD u dětských pacientů. Při hodinové přednášce posluchači ocenili především srozumitelnost a humor, se kterým pan doktor toto téma představil. Nechyběla také diskuze, které se zúčastnil nejen MUDr. Melek, ale i MUDr. Douda a MUDr. Vaňásek. Poté vystoupila zástupkyně naší organizace  Ing. Olga Tabakovová  a informovala o aktivitách spolku Pacienti IBD v průběhu roku 2018. Konferenci zakončila Mgr. Nikola Homzová (nutriční terapeut ISCARE Praha), která se věnovala vhodné výživě u nemocných s IBD a nabídla přítomným také možnost osobní konzultace.

Celá akce poté pokračovala výborným rautem, při kterém si účastníci v příjemné atmosféře navzájem povídali a předávali si své zkušenosti s IBD až do cca 19.00 hodin.