09/05/2023

Ve středu 26. 4. 2023 se konalo již dvanácté pacientské setkání v Hradci Králové, které navštívilo 44 účastníků.

Setkání zahájil MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D., který přivítal návštěvníky a předal slovo první přednášejí. Tou byla MUDr. Paula Morávková, Ph.D., která přiblížila účastníkům setkání jednotlivé formy farmakoterapie idiopatických střevních zánětů. Na ni navázal MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. s přednáškou zaměřující se na endoskopickou léčbu stenóz u pacientů s IBD. Dalším přednášejícím byl MUDr. Martin Kyselý, který se věnoval vlivu fyzické aktivity a životního stylu na průběh IBD.

V závěru Mgr. Veronika Knoblochová krátce představila spolek Pacienti IBD a sdělila novinky a připravované akce pro rok 2023.