25/09/2023

V sobotu 23. září 2023 se v Praze konal již 18. ročník Svatováclavské IBD konference, na kterém se sešlo téměř  150 účastníků, kteří si poslechli odborné přednášky na témata, která souvisejí s IBD onemocněním.

Po úvodním slovu Bc. Lenky Slabé, manažerky vzdělávacích akcí pořádající organizace Pacienti IBD z.s., zahájil blok odborných přednášek doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. z Nemocnice České Budějovice a.s., který připravil přednášku na téma mýty a fakta o IBD. Následovaly přednášky prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc. z klinického a výzkumného centra ISCARE, který informoval o novinkách v léčbě IBD, a prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D. z FN Bulovka, na téma gynekologických problémů pacientek s IBD.

MUDr. Jaroslav Vobořil z Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení představil po kávové přestávce možnosti lázeňské léčebně-rehabilitační péče pro pacienty s IBD. Psychoterapeutka a pedagožka Mgr. Martina Hazuková zaměřila přednášku na únavu u IBD pacientů a poradila, jak ji lépe zvládat. Léčbě bolesti u IBD se poté věnoval prim. MUDr. Štěpán Bejvančický z ARO FN Plzeň. Dopolední blok přednášek zakončila Bc. Veronika Ivančíková, předsedkyně Slovak Crohn Clubu, která informovala o 30. výročí spolku a představila aktivity, které pořádají pro pacienty na Slovensku.

Odpolední blok přednášek zahájil JUDr. Michal Sýkora, který informoval účastníky o možnostech cestovního pojištění pro pacienty s IBD onemocněním. Následovala Ing. Veronika Hanzlíková se svým manželem Pavlem Hanzlíkem, kteří vyhlásili vítěze letní fotografické soutěže – Léto s IBD a slavnostně předali ceny. Následně vystoupila Ing. Jana Komrsková a v rámci pacientského příběhu hovořila o svém životě s IBD onemocněním. Konferenci zakončila Mgr. Lucie Laštíková, místopředsedkyně spolku Pacienti IBD, která
informovala přítomné o aktivitách, které jsme pro pacienty v tomto roce uskutečnili.

V rámci doprovodného programu účastníci mohli navštívit stánky společností Coloplast, Symprove, StomiQ cz. a pořádající organizace Pacienti IBD z.s., kde bylo možné si zakoupit propagační předměty a vyzvednout odborné publikace. Také zde byl spolek Celiak.cz – Bezlepková dieta SpBD z.s., a prim. MUDr. Štěpán Bejvančický u stolečku představoval možnosti léčby bolesti. Účastníci dále zdarma využívali poraden – výživové, právní, gastroenterologické a psychoterapeutické.