25/09/2022

V sobotu 24. září 2022 se v Praze konal již 17. ročník Svatováclavské IBD konference, na kterém se sešlo téměř 140 účastníků, kteří si poslechli odborné přednášky na témata, která souvisejí s IBD onemocněním.

Po úvodním slovu Mgr. Lucie Laštíkové, místopředsedkyně a manažerky komunikace pořádající organizace Pacienti IBD z.s., zahájil blok odborných přednášek doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. z Nemocnice České Budějovice a.s., který informoval přítomné o novinkách v léčbě IBD. Následovaly přednášky prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc. z klinického a výzkumného centra ISCARE, který se věnoval duální biologické léčbě a doc. MUDr. Pavla Drasticha, Ph.D. z Institutu klinické a experimentální medicíny, který představil problematiku insuficience vitaminů a minerálů u IBD.

Psychoterapeutka a pedagožka Mgr. Martina Hazuková poté hovořila o stresu a jeho zvládání. Následně vystoupil PhDr. Petr Zahradník, Ph.D. ze SPINEZIO fyzioterapie, který přednášel o tom, proč nám tělo ne/funguje z pohledu fyzioterapeuta. Dopolední blok zakončila Bc. Lenka Slabá, manažerka vzdělávacích akcí z pořádající organizace, která informovala přítomné o aktivitách organizace v uplynulém roce. Následně společně s předchozími přednášejícími pokřtili novou publikaci, jejíž autorkou je Mgr. Hazuková – Jak si udržet psychické zdraví při idiopatických střevních zánětech.

Odpolední program zahájila Ing. Veronika Hanzlíková se svým manželem Ing. Pavlem Hanzlíkem, kteří, vyhlásili vítěze fotografické soutěže – Léto s IBD a slavnostně předali ceny.

Poté vystoupila prim. MUDr. Zuzana Šerclová z Nemocnice Hořovice, která představila moderní chirurgickou léčbu IBD.  Následovala přednáška MUDr. Kataríny Mitrové, Ph.D. z FN v Motole, která se věnovala IBD v dětském a adolescentním věku. O cílené změně mikrobiomu v managementu dysbiózy při IBD přednášel Martin Haranta MSc. ze společnosti Perbiotix. Následovala Eliška Vyhnánková, social media konzultantka, která hovořila o svém životě s Crohnem.

Na závěr konference vystoupila Mgr. Mária Matláková ze Slovak Crohn Clubu, která představila aktivity této organizace pro pacienty na Slovensku.

V rámci doprovodného programu účastníci mohli navštívit stánky společností AbbVie, Coloplast, FAVEA Plus, Perbiotix, Tani-Gen a pořádající organizace Pacienti IBD z.s., kde bylo možné si zakoupit propagační předměty a vyzvednout odborné publikace. Také zde byl spolek stomiků – České ILCO a Celiak.cz – Bezlepková dieta SpBD z.s. Účastníci dále zdarma využívali poraden – výživové, právní, gastroenterologické, fyzioterapeutické, psychoterapeutické a u stolku Národní rady zdravotně postižených si mohli zažádat o vydání Euroklíče.

Níže naleznete foografie, dále jsou i na našich facebookových stránkách zde: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PacientiIBD&set=a.5537037299665409