30/09/2019

V sobotu 28. září 2019 se v Praze konal již 14. ročník Svatováclavské IBD konference. Přes 150 účastníků si přišlo poslechnout odborné přednášky na témata, která souvisejí s IBD onemocněním.

První přednáška již tradičně patřila  Prof. MUDr. Milanu Lukášovi, CSc. z Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty – ISCARE, který informoval přítomné o nových možnostech léčby IBD. Následovaly přednášky Mgr. Jána Križana ze společnosti Janssen, který hovořil o klinických studiích a Mgr. Martiny Hazukové, která se věnovala tématu skupinové a individuální psychoterapie u IBD pacientů. S výsledky průzkumu pod názvem Vliv IBD na plodnost IBD pacientů účastníky seznámila MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D. z ISCARE, po ní vystoupila manažerka komunikace spolku Pacienti IBD z.s. Mgr. Lucie Laštíková, která informovala o aktivitách a novinkách v organizaci v uplynulém roce. Dopolední blok zakončil Bc. Matěj Balga s pěkně zpracovanou a vtipnou prezentací o svých cestách na kole a v kajaku kolem světa. 

Odpolední program zahájila Ing. Veronika Hanzlíková se svým manželem Ing. Pavlem Hanzlíkem, kteří, vyhlásili vítěze Letní fotografické soutěže: Nebojte se cestovat s IBD.

Poté vystoupila MUDr. Barbora Bahníková z Krajské nemocnice Liberec, která přednášela o možnostech léčby IBD v těhotenství. Následovala dvě komerční sdělení (prezentace), RNDr. Petr Ryšávka seznámil přítomné s přípravkem Butyrát a Ing. Jiří Bartoníček, MBA představil kliniku Synexus, která se zabývá klinickými studiemi léků. 

Na závěr konference vystoupil doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. z ISCARE, který hovořil o nových metodách v endoskopii pro IBD a konferenci zakončila Mgr. Nikola Homzová, taktéž z ISCARE, která se věnovala výživě a dietám u IBD.

V rámci doprovodného programu si účastníci mohli vyzvednout EUROKLÍČ, navštívit stánky sponzorů Favea Plus, Synexus, Ferring Pharmaceuticals a organizace Pacienti IBD z.s., kde bylo možné si zakoupit propagační předměty a vyzvednout odborné publikace. K dispozici byly také poradny – výživová, právní a gastroenterologická.