WC karta” je projekt, jehož cílem je, zjednodušeně řečeno, umožnit držiteli karty zpřístupnění veřejné i neveřejné toalety v případě akutní zdravotní komplikace. WC karta bude mít rozměr kreditní karty (oboustranně plnobarevně potištěná a zalaminovaná).

Součástí projektu je i příprava osvětové kampaně k obeznámení veřejnosti a potenciálních držitelů s dostupností karty a jejími možnostmi.

Naší snahou je tímto projektem pomoci držitelům karty ke zlepšení komplikované životní situace, změnit povědomí české veřejnosti a získat její podporu obdobně, jako je tomu ve vyspělých státech jinde ve světě. Myslíme si, že je pozitivní a užitečné snažit se o změnu k lepšímu namísto spokojení se se stávajícím stavem.

Projekt WC karta je propojen s další aktivitou pacientské organizace, kterou je online WC mapa.

Projekt podporují

Na tomto projektu spolupracujeme s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Ministerstvem zdravotnictví, Státní tiskárnou cenin a dalšími pacientskými organizacemi. WC karty doplňují a podporují mezinárodní projekt Euroklíč.

Projekt sponzorsky podporuje firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., Abbvie a Tillotts Pharma.

Informační leták pro veřejnost o projektech WC karta a WC kompas

K projektům WC karta a WC kompas jsme připravili stručný informační leták pro veřejnost. Leták si můžete stáhnout (A4, PDF, cca 600 KB) a zapojit se do zlepšování informovanosti veřejnosti.

Podmínky používání WC karty

Konkrétní podmínky používání karty, zacházení s ní, akceptaci třetími stranami apod.

Aktuální stav projektu

Aktuálně – leden 2016 – připravili jsme a rozeslali 690 WC karet a pokračujeme. Ve spolupráci s POLICIÍ ČR se nám podařilo v ČR označit samolepkou přes 300 služeben, kde pouze držitelé WC karet mohou požádat o pomoc – zpřístupnění toalety. Služebny najdete na online mapě wckompas.cz.

Hledáme sponzory a mediální partnery

Máte-li zájem podpořit tento projekt, kontaktujte předsedkyni pacientské organizace PhDr. Martinu Pfeiferovou na nebo na telefonu: 00420 773 209 320.

Sponzoři budou mít možnost prezentovat se na akcích pacientské organizace, jako je Světový den IBD nebo Svatováclavská pacientská konference. Jejich logo bude též na WC kartách, informačních materiálech a webových stránkách. Konkrétní podmínky budou dohodnuty v rámci jednání o spolupráci na projektu WC karta.

Wc karta ve světě

Myšlenka vzniku WC karty v České republice vznikla při mezinárodním setkání EFCCA, kde si členové pacientských organizací každoročně vyměňují informace a zkušenosti. Zjistili jsme, že jednou z aktivit v zahraničí je právě snaha o poskytnutí výhod členům pacientské organizace, mezi které patří i WC karta.

Tato snaha nás inspirovala a nyní se jí snažíme po vzoru Rakouska, Velké Británie (několik příkladů WC karet: první, druhý a třetí), Polska, Švýcarska nebo Nového Zélandu, zrealizovat i u nás.

Myslíme si, že je vhodné upozornit veřejnost na to, že je snadné pomoci a zachovat se vstřícně k lidem se zdravotním postižením, pokud jim řekneme jak a vysvětlíme jim, jak malá pomoc stačí k tomu, aby zlepšili životní situaci a pomohli zachovat důstojnost svým bližním.

Jak získat WC Kartu

Držitelem karty se stanou členové pacientské organizace Pacienti IBD z.s. s diagnózou střevního zánětu, kteří uhradí členský příspěvek a registrovali se do spolku před 13. 5. 2014.

Pacienti – členové registrovaní do spolku po 13. 5. 2014 kromě členského příspěvku také vyplní a nechají lékařem potvrdit jednotný formulář žádosti o WC kartu. Potvrzenou kartu pak pošlou na adresu spolku nebo oskenovanou e-mailem na .

Po splnění uvedených podmínek jim bude WC karta zaslána poštou.

Dále mohou o kartu písemně požádat i další zdravotně postižení s diagnózou nespecifického střevního zánětu, se stomií nebo po operaci střev, kteří uhradí poplatek 150 Kč (zahrnující výrobu a administrativní náklady na správu záznamu o držiteli karty) a prokáží onemocnění potvrzením od lékaře. Na základě uhrazeného poplatku a doloženého lékařského potvrzení jim bude WC karta zaslána poštou.

Pro všechny jsme připravili ke stažení jednotný formulář žádosti o kartu a potvrzení od lékaře.

Lékařská potvrzení je třeba poslat na adresu naší pacientské organizace:

PACIENTI IBD z.s.
Polská 1664/15
120 00 Praha 2 – Vinohrady

nebo oskenovaná na e-mail:

Pro zajištění rychlejšího vyřízení je preferována komunikace prostřednictvím emailové adresy:

Č. Ú. pro úhradu členských příspěvků a plateb za WC kartu: 2600595086/2010