Datum akce: 03/09/2020 - Čtvrtek - 14:00 - 15:30
Místo konání: Oddělení klinické psychologie, pavilon č. 16, FN Motol, Praha

Nabízíme skupinový terapeutický program pro dětské a dospívající pacienty s IBD od 11 do 18 let. Skupina se otevře od minimálního počtu 5 účastníků, maximální kapacita je 8.

Celý program se skládá ze 7 setkání v délce trvání 1,5 hodiny (14:00 – 15:30). Termíny setkání jsou vždy ve čtvrtek: 3.9., 10.9., 1.10., 15.10., 12.11., 19.11., 3.12.2020. Jedná se o uzavřenou skupinu, tzn. že účastníci se po celou dobu schází vestejném složení a program na sebe navazuje. Účast na všech setkáních je proto důležitá .

Vstup je zdarma a program probíhá bez přítomnosti rodičů.

Místem konání je: Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84,  Praha 5), Oddělení klinické psychologie, pavilon č. 16.

Jedná se o podpůrně terapeutický program, který pacientům nabídne prostor pro sdílení, podpoří zvládání náročných situací, zaměří se na vnitřní i vnější zdroje opory, na práci se stresem a úzkostí. Pracovat budeme s technikami skupinové psychoterapie, mindfulness, práce s tělem, s projektivními metodami, s relaxací a imaginací a prvky arteterapie.

Skupiny povedou:

Mgr. Klára Benešová – Psycholog ve zdravotnictví, v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie. Dokončuje psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii pro děti a dospívající. V rámci své práce na Pediatrické klinice FNM se stará mimo jiné i o pacienty s IBD.

Mgr. Pavla Lhotová – psycholog Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK, provází
děti a jejich rodiny všemi fázemi onkologického onemocnění od diagnózy až po následnou péči. Je
absolventka a lektorka psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu Umění terapie.

Registrujte se vyplněním formuláře zde níže na stránce.

 

Přihlásit se na akci

Rezervace jsou uzavřeny.