studie

Bakalářská práce Příprava edukačního plánu pro pacienty s Crohnovou chorobou

Se souhlasem autorky Anety Matunovové uveřejňujeme bakalářskou práci na téma výživa a Crohnova choroba – viz anotace: “Bakalářská práce je věnována tématu…

Nová výzva ke Studii sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku

Vážené kolegyně, vážení kolegové lékaři, jak jistě víte, již delší dobu probíhá v rámci Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ESPGHAN studie sledující…

Studie sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku

Aktualizace studie – pacienti IBD s malignitou nebo pacienti, kteří zemřeli. V rámci spolupráce s odd. dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky UK 2.LF a FN Motol uveřejňujeme dopis Doc….

Vaše názory pro absolventskou práci Pacient vegetarian s diagnózou Morbus Crohn

Vážení,s prosbou o spolupráci se na naše spolek obrátila studentka Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě, která studuje obor Diplomovaný nutriční terapeut. Začíná pracovat na absolventské práci, která má téma Pacient vegetarián s diagnózou