nádory

Studie sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku 2015

Aktualizace studie – již delší dobu probíhá v rámci Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ESPGHAN studie sledující v jednotlivých zemích výskyt malignit a úmrtí…

Nová výzva ke Studii sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku

Vážené kolegyně, vážení kolegové lékaři, jak jistě víte, již delší dobu probíhá v rámci Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ESPGHAN studie sledující…

Seminář: Nádorová onemocnění – rizika při IBD

Datum konání semináře: 22. 1. 2015 Čas konání semináře: 17:00 Místo konání semináře: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Modrý salónek, Jihlavská 20, Brno Přednášející: Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. Popis semináře: Pan…

Studie sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku

Aktualizace studie – pacienti IBD s malignitou nebo pacienti, kteří zemřeli. V rámci spolupráce s odd. dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky UK 2.LF a FN Motol uveřejňujeme dopis Doc….