Idiopatické střevní záněty (IBD) mají dost často komplikovaný průběh a dospělí pacienti i děti se mohou ocitnout v závažném zdravotním stavu, kdy se snaží využít všechny možnosti léčby.

Kromě standardního vyšetření a léčby, si mohou pacienti s Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou vyžádat konzultaci a získat tak druhý názor odborníka na postup léčby, který zavedl ošetřující lékař.

Dle zákona o zdravotních službách platí, že

  • pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.
  • ůčelem konzultace může být posouzení individuálního léčebného postupu, navržení změny nebo doplnění.
  • zuto konzultaci hradí zdravotní pojišťovna.
  • lékař poskytující konzultaci by neměl pacienta vyšetřovat, neboť se jedná pouze o konzultaci, přičemž pacient by měl s sebou mít alespoň základní dokumentaci a určitý “problém” ke konzultaci.

V České republice se pacienti, včetně dětských pacientů se závažným průběhem onemocnění léčí v rámci tzv. IBD centrech, v nichž najdete specialisty na problematiku IBD a biologické léčby. Můžete se na ně obracet na následujících místech:


Zobrazit místo IBD centra v České Republice na větší mapě. Zeleně označená centra se zaměřují na léčbu dospělých. Fialově označená centra léčí i dětské pacienty.

Seznam IBD center  a center biologické léčby IBD u dětí

Praha 1
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36, 118 33 Praha 1

Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice, U Nemocnice  2, 128 08 Praha 2
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Pavel Fruhauf, CSc.

Praha 4

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4;
IKEM, Vídeňská 1958/9,  14021 Praha 4,

Praha 5
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30, Praha 5;
Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5;
Vedoucí dětské části centra: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Praha 6
Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6;

Praha 7
ISCARE, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Praha 8
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8.

Praha 10
FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Brno
Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, interní gastroenterologická klinika; Vedoucí dětské části centra: MUDr. Milan Bajer, Ph.D.
Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, Polní 3, 639 00 Brno, endoskopické centrum

České Budějovice

Nemocnice ČB, B. Němcové 54/585, České Budějovice
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Ivana Ženíšková

Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové;
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Petr Dědek, Ph.D.
Hepato – gastro centrum, Tř. Edv. Beneše 34/1549, 500 12 Hradec Králové

Jihlava
Nemocnice Jihlava, p. o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, interní odd. gastroenterologie
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Martin Zimen

Karlovy Vary
Nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

Kladno
Nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 59 Kladno

Liberec
Krajská nemocnice Liberec, a. s., Husova 10, 460 63 Liberec

Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc, II. Interní klinika gastroenterol. odd.
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Eva Karásková

Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 00, Ostrava 8, interní klinika gastro oddělení
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D.
Nemocnice Vítkovice, Zálužánského 15/1192, 703 84 Ostrava – Vítkovice, gastroenterologické odd., Mudr. Přemysl Falt, Phd.D.,

Pardubice
Pardubická krajská nemocnice a. s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Plzeň
FN Plzeň – Lochotín, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Vedoucí dětské části centra: prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Lubomír Zahradníček

Zlín
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Vedoucí dětské části centra: MUDr. Lenka Ťoukálková


Seznam IBD center a center pro biologickou léčbu dětských pacientů uveřejňujeme se souhlasem a z webů Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty při České gastroneterologické společnosti a Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu České pediatrické společnosti.