U léčby IBD je vhodné, aby Vás lékař aktivně zapojil do rozhodování o způsobu léčby. Informovaný pacient má mnohem lepší tzv. adherenci k léčbě. Adherence je vyjádření míry, se kterou pacient dodržuje doporučení a pravidla spojená s léčbou. Přitom dostatečná adherence je klíčovým předpokladem úspěchu léčby idiopatických střevních zánětů. Bylo prokázáno, že téměř 40 % pacientů vědomě vysazuje léčbu nebo snižuje předepsané dávky léčivých přípravků, nejčastěji z důvodu zlepšení zdravotního stavu nebo pro výskyt nežádoucích účinků. Chcete-li se vyhnout neúspěchu léčby a rozvoji zbytečných komplikací, užívejte pravidelně předepsané léky a včas si vyzvedněte léky, které Vám docházejí.

LÉKY POUŽÍVANÉ V TERAPII IBD:

LÉKY POUŽÍVANÉ V TERAPII IBD

Při medikamentózní léčbě je používán obecný princip postupu po jednotlivých krocích, kdy jsou nejdříve užívány léky tzv. běžné, s minimálními vedlejšími účinky. Pokud nedojde k úlevě obtíží nebo zhojení střevního zánětu, je léčba stupňována. Přes tento obecný princip je nutné, aby léčba byla „šita na míru“ každého jednotlivého pacienta. Při rozhodování o způsobu léčení hraje roli mnoho faktorů. Hodnotí se tíže onemocnění (konkrétní obtíže pacienta), která může být odlišná od aktivity onemocnění. Aktivita onemocnění může být buď klinicky zjevná (zvýšená frekvence stolice, bolesti břicha, teploty, mimostřevní příznaky), nebo laboratorní (zvýšené hodnoty zánětlivých parametrů, chudokrevnost), či jen endoskopická. Podle lokalizace onemocnění jsou voleny rozdílné lékové formy jednotlivých medikamentů (např. tablety, čípky, klyzmata). Léčba je upravována podle přirozeného průběhu choroby u konkrétního pacienta a také podle odpovědi na předchozí léčbu nebo podle přítomnosti mimostřevních projevů onemocnění.

Samozřejmě jsou zvažovány vedlejší efekty léčby. Užívané léky jsou rozděleny do několika skupin podle chemické podobnosti nebo podobného mechanizmu účinku.

LÉKY POUŽÍVANÉ V TERAPII IBD


Zdroj: kniha Crohnova choroba a ulcerózní kolitida (kolektiv autorů, Pracovní skupina pro nespecifické střevní záněty)