Do léčby zánětlivých střevních onemocnění vnesly biologické prostředky radikální změny.        

Ale co přesně znamená biologická léčba?

V tradičním farmaceutickém prostředí se prokázalo, že chemicky vyrobené léky jsou vysoce účinné, avšak pro lidské tělo to jsou bytostně cizí látky. Synchronně s rozvojem vědy byl zmapován zánětlivý proces, byli jsme obeznámeni s mnoha buněčnými procesy a s molekulami, zajišťujícími komunikaci v buněčných tkáních- cytokiny. Protilátky byly následně produkované ve velkém množství ne chemickými prostředky, ale živými organismy, jako jsou různé buněčné kultury nebo bakterie – tj. biologickou cestou.

Skupina biologických protředků může vzniknout v čase, když zánětlivé procesy působí na signalizační molekulu – obecně inhibičním – potlačujícím – způsobem.

Použití biologická léčby je ovlivněno řadou faktorů, převážně věkem, kondicí, doprovodným onemocněním nebo celkovou závažností onemocnění pacienta.

Autor tohoto článku: Dr. Pál Miheller gastroenterolog, Semmelweisova univerzita, II. Interní Klinika