Co se rozumí pojmem alternativní léčba?

Alternativní léčba v našem evropském pojetí je velmi široký pojem zahrnující všechny metody mimo oblast klasické západní medicíny. Slovo alternativa navíc znamená možnost volby mezi dvěma i více možnostmi. V případě alternativní léčby tedy můžeme říci, že se jedná o doplnění nebo alternativu léčby namísto nebo v koordinaci s léčbou a způsoby používanými v konvenčním lékařství.

V podstatě neexistují kvalitní a objektivní práce hodnotící význam alternativních způsobů léčby IBD. Současný pohled většiny gastroenterologů věnujících se léčbě IBD je takový, že se jedná o léčbu nekonveční, která je chápána jako pomocná a mající své místo ve stádiu klidovém (remise), kdy může v kombinaci s konvenční ověřenou léčbou působit blahodárně na celkový stav pacienta i jeho střevní symptomy.

Chybou by ale bylo, snažit se pouze pomocí alternativní léčby přivést onemocnění do klidového stádia u pacientů s vysoce aktivní chorobou a riskovat tak další progresi choroby s možností vzniku závažných komplikací.

Alternativní léčbu přiznává 10 % pacientů s IBD. Skutečné procento pacientů bude asi podstatně vyšší než zmíněných 10 %.

Mezi alternativní nebo spíše jako součást komplexní léčby můžeme řadit i lázeňskou péči a různé cvičební systémy jako je jóga nebo čchi-kung.

Z dalších metod používaných pacienty se často hovoří o metodách tradiční čínské medicíny (TČM), léčivých bylinkách, různých potravních doplňcích. Svoje opodstatnění mají metody pomáhající pacientům na psychické nebo „energetické“ úrovni jako jsou metody například SRT (Spiritual Response Therapy), meditace, reiki.