Není náhodou, že oba dva typy zánětlivých střevních onemocnění sdílejí stejný koncept vyšetřování, protože mezi oběma chorobami existuje mnoho podobností. Nicméně se jeví, že Crohnova choroba i ulcerózní kolitida jsou v diagnostice originály s výraznými rozdíly, zejména pokud jde o lokalizaci jejich výskytu i povahu symptomů.

Podobnosti mezi oběma typy IBD

Oba typy onemocnění jsou charakterizovány periodickou recidivou, takže se střídají asymptomatické fáze (remise) s obdobími vracejících se potíží (relapsy) , jejichž četnost je individuální. Když nemoc nanovo propuká, střevo je silně zanícené s následným dyskomfortem bez jakékoliv úlevy. 

U obou nemocí se mohou objevit potíže i mimo trávicí trakt, například postižení kloubů, očí nebo kůže. Jedním z prvních příznaků Crohnovy nemoci může být výskyt neurologických nebo psychiatrických problémů.

Významné rozdíly mezi Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou

Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida
může postihnout jakoukoliv část trávicího traktu místo výskytu  pouze tlusté střevo a konečník
Postihuje všechny vrstvy střevní stěny  povaha zánětu Zanícená je jen povrchová vrstva sliznice střeva
 bolest břicha, průjem a hubnutí příznaky Většinou krvavý průjem, což je zpravidla zkrvavený hlen
Střevo se ztenčuje, dochází k tvorbě píštělí a abscesů komplikace krvácení, zvýšené riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku
Nejčastější výskyt mezi 8-35lety věk nemocných nejběžněji mezi 30-40 lety

Materiál zkorigovala Dr. Eszter Schäfer, gastroenterolog, odborný lékař, MH Zdravotní Centrum, Oddělení gastroenterologie