Při chronických nemocech, u kterých klasická medicína neumí nebo nemůže být vždy dostatečně efektivní, se pacienti často obracejí k alternativní medicíně. Společným rysem těchto terapií je, že na jejich účinnost existuje obecně málo vědeckých důkazů. Rovněž nad nimi neexistuje žádná přísná úřední kontrola, jako nad léky, a víme,že i léčivé rostliny a doplňky stravy mohou mít nebezpečné vedlejší účinky nebo interakce. Mohou však také účinně doplnit lékovou terapii a dávají pacientovi příležitost aktivně se účastnit na jeho vlastní léčbě.

Níže uvádíme několik možností. Než se však pokusíte některou z nich použít, kontaktujte svého lékaře. Nikdy je svévolně nevyměňujte za léky, předepsané lékařem.

Probiotika

Někteří vědci uvažují, že může být ku prospěchu věci, pokud se bakterie ,obsažené ve zdravém trávicím systému – tj. probiotika – dodají do gastrointestinálního traktu. Vědecké důkazy jsou dosud omezené, ale existují slibné výsledky. Z dosavadních zkušeností však lze odvodit, že existují významné rozdíly v mechanismu účinku různých probiotik, a tedy i v jejich terapeutickém účinku. Dalším důležitým poznatkem je, že výsledky získané na experimentálních modelech nejsou v reálném životě vždy reprodukovatelné. Například účinné kmeny Lactobacilla byly při léčbě experimentálně indukované kolitidy prokázány jako neúčinné u dospělých a u dětí s Crohnovou chorobou. Současně například Saccharomyces boulardiite (což je opravdu kukační vejce, nikoliv bakterie, ale kvasinka), přidaný spolu s mesalazinem pacienty s Crohnovou chorobou udržel v remisi mnohem účinněji než samotný mesalazin.

Užití probiotik je vhodné při projevech vedlejších účinků antibiotik, podaných v případě bakteriálních infekcí horních dýchacích cest, infekcí dentálních, či když se objeví zažívací potíže. Příležitostně mohou být probiotika účinná u syndromu dráždivého tračníku a u ulcerózní kolitidy.

Obecně platí, že je vhodné užít probiotika, která obsahují bakteriální kmeny běžně se vyskytující v lidském intestinálním traktu. Jsou to většinou kmeny Lactobacillus a Bifidobacterium. Je také možné pokusit se o různé kmenové kompozice. Není nepodstatné množství dodaných bakterií – všeobecně řečeno – čím více, tím lépe. Bohužel, kvůli kontroverzním výsledkům výzkumu je obtížné poradit, které probiotikum je vhodnější. Nejlepším způsobem je vybrat si konkrétní produkt užívat jej několik týdnů a pak užívání ukončit. Zkušenosti si zapisovat do deníku a svá pozorování sdílet se svým ošetřujícím lékařem.

Prebiotika

Prebiotika – přírodní složka potravy, která stimuluje růst užitečných bakterií – může teoreticky zvýšit účinek probiotik, takže kombinace probiotik a prebiotik je rozumné řešení. Není však lhostejné, které prebiotikum je kombinováno s kterým probiotikem. Prebiotik existuje celá řada, takže prozkoušení všech kombinací probiotik – prebiotik je obrovským úkolem jak pro vědu, tak i pro každého pacienta. V této oblasti je ještě obtížnější formulovat odůvodněné pochybnosti kvůli nedostatku klinických studií.

Rybí olej

Rybí olej má protizánětlivý účinek a některé výsledky pozorování mohou vést k přidávání rybího tuku k aminosalicylátu, ale důkazní materiál chybí. Rybí olej ovšem může také přivodit průjmy, které při zánětlivém onemocnění střev příznivé rozhodně nejsou.

Aloe vera

Aloe vera může také mít protizánětlivý vliv na ulcerózní kolitidu, ale podobně jako rybí olej může způsobit průjmové obtíže.

Kurkuma

Fytoterapie je běžně používanou alternativní terapií. Nabízí se celá řada bylin, např. kurkuma, extrakt z heřmánku, brusinky, myrha, máta peprná, zázvor. Jednou z nejznámějších je kurkuma, obsahující žlutou polyfenolovou sloučeninu, kurkumin. Je zvažováno mnoho zdravotních, vnímaných nebo reálných účinků. Při jednom testu,kdy byl přidán k mesalazinu, měl příznivější účinek na navodění a udržení remise, než samotný mesalazin. Pro získání jistoty je však nutné provádět další testy.

Akupunktura

Starověká čínská léčba jehlami se svou účinností i vědeckým pozadím je nejasná a kontroverzní. Není tomu jinak ani u zánětlivých onemocnění střev. Byla provedena řada studií jak u Crohnovy choroby, tak u pacientů s ulcerózní kolitidou. Některé přinesly pozitivní výsledky, ale samy studie mají často nedostatečnou vědeckou kvalitu, takže účinnost akupunktury u IBD stále není uspokojivě potvrzená. Akupunktura je však považována za nízké riziko, pokud ji pacient je používá pro doplnění nastavené terapie a ne místo ní. U pacientů s mírným nebo středně závažným vzplanutím může mít analgetický účinek.

Léčivé houby

Na Dálném Východě – hlavně v Číně – má  používání hub v léčbě tradici. V posledním desetiletí se moderní medicína západního typu také zabývala zkoumáním jejich účinků a prokázala například, že mají protizánětlivý vliv. Převážná většina těchto studií byla provedena v laboratoři nebo pokusy na zvířatech. Jen několik studií na lidech bylo provedeno s brazilským žampionem a s extraktem z houby maitake,a to při ulcerozní kolitidě a Crohnově nemoci. Jakkoliv výsledky slibné jsou, údajů nebo dostupných důkazů, které by mohly doporučit nebo zakázat houby při zánětlivém onemocnění střev, je velmi málo.

 Terapie s pomocí červů

V posledních letech se propukl značný zájem o léčbu pomocí parazitních červů. Bizarní proces je založen na pozorování, že v mnoha případech infekce červů aktivuje nebo ovlivňuje fungování imunitního systému. V současné době existuje několik klinických studií autoimunitního onemocnění (nevirového původu), jako je celiakie, Crohnova nemoc, roztroušená skleróza, ulcerózní kolitida nebo ateroskleróza s červy. Vzhledem k tomu, že tyto studie ještě nebyly dokončeny, nejsou známy vedlejší účinky infektování příslušným druhem, požadovaná dávka nebo jiný vliv zavedení červů do organismu. 

Vitamíny

Důležitost vitamínů v IBD je významná a hraje dvojí roli. Na jedné straně mohou přetrvávající poruchy trávení způsobovat sníženou absorpci vitamínů a může se objevit jejich nedostatek, například vitamínu B12 nebo kyseliny listové. Na druhou stranu, jako vedlejší účinek steroidních přípravků při závažnějších onemocněních může být snížena hustota kostí a projeví se nedostatek vitaminu D. Existuje jen málo vědecky podložených údajů o jiných vitamínech. V případě podezření na nedostatek některého vitamínu vyhledejte lékařskou pomoc. Nedostatek lze ověřit krevním testem a léčba se provádí příslušným nahrazením.

Zdroje:

Cheifetz AS, Gianotti R, Luber R, et al. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology 2017; 152(2): 415–429.e15.

Mayo Clinic Staff. Inflammatory bowel disease (IBD). Alternative medicine. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/inflammatory-bowel-disease/basics/alternative-medicine/con-20034908 Utolsó elérés: 2017-03-06.

Schwartz B, Hadar Y. Possible mechanisms of action of mushroom-derived glucans on inflammatory bowel disease and associated cancer. Ann Transl Med 2014; 2(2): 19.

Popisný materiál korigoval Dr. Eszter Schäfer. gastroenterolog.