Je lepší preventivní užívání doplňků stravy (popř. kterých) nebo doplnění vitamínů a minerálů až na základě prokázaného deficitu?

V tomto případě je nutné otázku rozdělit. Jsou některé vitamíny, které můžete užívat preventivně, např. v chladných měsících roku, kdy je vyšší riziko nákazy respiračními infekty, a vitamíny, které byste měli doplňovat po konzultaci se svým lékařem na základě zjištěného nedostatku. Stejně to platí i o minerálech. Jejich nedostatek může mít negativní vlivy na lidský organismus stejně jako jejich předávkování. Obecně lze říct, že opatrně je třeba zacházet s vitamíny rozpustnými v tucích (A, D, E, K), kde je možné riziko předávkování, a u minerálů jako je sodík, draslík, vápník, magnesium, kde je nebezpečný jak jejich nedostatek, tak jejich vysoké hladiny v organismu. O jejich užívání byste se měli vždy poradit s ošetřujícím lékařem.

Jak je to ve skutečnosti s glorifikací vitamínu C – a mohou jeho vysoké dávky škodit?

Vitamín C neboli kyselina askorbová je v lidském organismu nezbytná pro metabolismus aminokyselin a potažmo i pro tvorbu kolagenu. Její nedostatek vede k vyšší fragilitě cévní stěny, zvýšené krvácivosti, ústupu dásní, krvácení do kloubů, snížené obranyschopnosti organismu – tedy ve vystupňované formě (avitaminóze) k onemocnění známému jako kurděje. Doporučená denní dávka pro dospělé je 75 mg. Přirozeným zdrojem vitamínu je ovoce (citrusy, rybíz) a zelenina. Dříve se u některých pacientů doporučovaly vysoké dávky vitamínu C. Studie však jejich efekt neprokázaly, naopak po vysazení těchto megadávek se u některých pacientů objevil i tzv. paradoxní deficit vitamínu C.

Jaký je skutečný přínos užívání kyseliny listové?

Kyselina listová je nezbytná pro správnou tvorbu červených krvinek. Při jejím nedostatku vzniká tzv. megaloblastická anemie, kdy červené krvinky jsou objemné, nepravidelného tvaru a jejich schopnost vázat a transportovat kyslík je výrazně snížena. Specifickou roli pak hraje u žen v době těhotenství pro správný vývoj plodu. Přirozeným zdrojem kyseliny listové je nejčastěji listová zelenina (salát, brokolice, špenát, růžičková kapusta apod.), dalším zdrojem mohou být kvasnice nebo játra. Patří do skupiny vitamínů B, které jsou rozpustné ve vodě, a není tedy ani ve velkém množství toxická pro organismus, protože její případný nadbytek se vylučuje močí.

Nedostatek se může objevit u pacientů s chronickými průjmy, kde je urychlená pasáž střevní, a snižuje se tak vstřebávání ve střevě, u pacientů na bezezbytkové dietě, u pacientů po větší resekci střevní atd.

Je vhodné užívat vitaminové doplňky pro pacienty s IBD?

Je to vhodné v období aktivity zánětu, po některých operacích a při užívání
některých léků. K nim patří hlavně kortikoidy – vhodné je užívat vitamín D. Důležitým vitamínem při léčbě nebo prevenci chudokrevnosti je kyselina listová, pacienti po operaci terminálního ilea jsou kandidáty na léčbu vitamínem  B12. Vhodnější jsou preparáty obsahující konkrétní vitamín spíše než přípravky multivitaminové.

Je vhodné užívat bylinky jako doplňkovou léčbu u pacientů s IBD? Jaké bylinky jsou vhodné?

Žádné prokazatelné účinky nebyly v lékařské literatuře popsány a klasická medicína bylinky v léčbě nevyužívá. V tomto ohledu nezbývá, než se řídit vlastní zkušenosí  či radou člověka, který se v bylinkách vyzná. Většina z nich by neměla škodit a například  čaj z máty může svým spasmolytickým účinkem (snižuje napětí hladké svaloviny střeva) mírnit obtíže. Jde však vždy o symptomatickou léčbu (ovlivňuje pouze obtíže), nikoli o skutečný vliv na zánětlivé projevy ve střevě.

Může pravidelná konzumace jogurtů nahradit užívání probiotik?

Spíše ne, množství živých bakterií obsažených ve většině probiotik je podstatně vyšší. Na druhou stranu jogurty jsou bohatým zdrojem bílkovin a vápníku, a pokud jsou pacientem dobře snášeny, neměly by v jeho jídelníčku chybět.

Je vhodné užívat potravinové doplňky s aloe vera?

Mýtus aloe jako rostliny s léčivými účinky v mnoha oblastech, je komerčně podporován především v oblasti kosmetických přípravků a v potravinářství. Konzumace aloe může teoreticky prospívat pacientům s ulcerózní kolii dou, jak ukázala studie na 40 pacientech z roku 2004. Stejná rostlina může mít ovšem i nepříjemné vedlejší účinky (průjem, křečovité bolesti břicha), což může situaci nemocných s IBD dále komplikovat. Tradiční medicína ji nevyužívá, spolehlivé informace o účinnosti  a bezpečnosti aloe v léčbě IBD neexistují.

Je vhodné užívat potravinové doplňky s hlívou ústřičnou?

Může to být zajímavé pro osoby s vysokou hladinou cholesterolu, protože hlíva obsahuje vysoké procento lovastatinu, látky ze skupiny statinů (dnes nejčastěji používaných léků v terapii hypercholesterolemie). Z hlediska IBD žádné relevantní informace neexistují. Hlívě jsou připisovány protizánětlivé a antiinfekční účinky, jestli mohou být využity v léčbě IBD, není známo.

Je vhodné užívat přírodní doplněk stravy chlorella japan?

Opět musím konstatovat, že neexistují spolehlivé informace, vliv tohoto doplňku
stravy na IBD nebyl nikdy seriózně zkoumán. Chlorella by měla být nadána schopností blíže nespecifi kované „očisty organismu“. Tento termín je obvykle vyhrazen pro substance, jejichž efekt nelze objektivně prokázat a jejichž účinnost je dána spíše placebovým efektem než konkrétním zásahem do patogeneze zánětu či jiné nemoci.

Je vhodné užívat přípravek mladý ječmen pro pacienty s IBD?

Seriózní lékařská literatura hovoří o tom, že nápoj z mladého ječmene může snižovat aktivitu UC postihující konečnou část tlustého střeva – jde však o jedinou studii na malém vzorku populace. Přípravek obsahuje vlákninu, není tedy vhodný tam, kde je nutná bezezbytková dieta (těžký relaps IBD, zúžení střeva u nemocných s Crohnovou chorobou). Na rozdíl od aloe, mladý ječmen je obvykle prost vedlejších účinků.

Je vhodné popíjet nápoje z kombuchy?

Další příklad mnoha legendami opředeného přípravku. Nápoj z kombuchy obsahuje některé zdraví prospěšné látky (především vitamíny), avšak jeho vliv na průběh IBD
neznáme. Ačkoli jde o produkt alternativní medicíny, jsou popsány i případy nežá
doucích účinků – různé formy gastrointestinální intolerance. Nápoj je navíc mírně
perlivý, obsahuje oxid uhličitý. Všeobecně jej tedy doporučit nelze.

Je vhodné užívat potravinový doplněk Resveratrol?

Resveratrol je přirozeně se vyskytující polyfenol s ani oxidačními účinky, které mohou tlumit zánět a také snižovat riziko nádorů. Zda se tento teoretický příznivý efekt projevuje i v běžném životě pacientů s IBD, nevíme. Experimentální práce
na zvířatech protizánětlivý a protinádorový efekt potvrzují, klinické zkoušky na pacientech s IBD zatím provedeny nebyly.

Je pro pacienty s IBD vhodné užívání Wobenzymu?

Wobenzym obsahuje směs enzymů štěpících bílkoviny, tuky a cukry a jeho efekt
by měl být protizánětlivý, ani edematózní (potlačení otoku) a imunomodulační (ovlivnění imunitního systému). Je doporučován v léčbě pooperačních nebo poúrazových otoků, teoreticky lze tedy připustit vliv na pooperační otok střevní stěny – tedy urychlení obnovy střevní pasáže. Wobenzym nemá nežádoucí účinky na střevní zánět – jeho užívání je tedy bezpečné. Nemáme však žádné informace o tom, že by jeho užívání ovlivňovalo průběh samotné Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy příznivě.


Zdroje:

  • Všechno, co jste chtěli vědět o idiopatických střevních zánětech, ale báli jste se zeptat (kapitola 5, MUDr. M.Bortlík)
  • Všechno, co jste chtěli vědět o idiopatických střevních zánětech, ale báli jste se zeptat 2 (kapitola 4, MUDr. M.Adamcová)