Lázně v roce 2015 pro pacienty s IBD

Dne 6. 1. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 1/2015, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon byl přijat v reakci na nález Ústavního soudu ČR ze dne 25.3.2014, kterým byla pro nezákonnost zrušena vyhláška č. Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

Ve zkratce řečeno dosavadní lázeňská vyhláška, kterou jsme kritizovali, byla nahrazena zákonem.

Minulá úprava poskytování lázeňské péče

III/3 Crohnova nemoc.
Colitis ulceroza.
K 21 dnů
Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450).
Možnost prodloužení
P 21 dnů
Ostatní
K 21 dnů
Opakované exacerbace Crohnovy nemoci maximálně 1x ročně do stabilizace stavu.
P 14 nebo 21 dnů
Ostatní
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně

Pro připomenutí uvádíme stav (výňatek z vyhlášky z roku 2012) do konce roku 2014. Komplexní lázeňskou péči mohli čerpat pouze pacienti trpící Crohnovou chorobou, a to v případě, že hodnota CDAI přesáhla 450 bodů. Pacienti trpící ulcerózní kolitidou mohli čerpat pouze příspěvkovou lázeňskou péči, tedy si museli doplácet na ubytování a stravu (doplatek od cca 11.000,- Kč do 40.000,- Kč). Naše občanské spolek proti této vyhlášce bojovalo téměř dva roky a výsledkem je změna, představená níže.

Lázně v roce 2015

V současné době je komplexní lázeňská péče jak pro pacienty trpící CN, tak UC (pokud nejsou kontraindikace poskytnutí léčby – např. infekční nemoci, těhotenství apod.).

V prvé řadě mají nárok na komplexní lázeňskou péči tito pacienti trpící CN nebo ÚC:

  • poté, co byli nově diagnostikováni, nebo
  • kteří nikdy nečerpali lázeňskou péči ze zdravotního pojištění, nebo
  • absolvovali státem hrazenou lázeňskou péči v době do 30.9.2009.

Všichni výše uvedení pacienti musí trpět těžkou formu onemocnění CN nebo UC. Za splnění uvedených podmínek se jedná o základní pobyt pacienta, který může být o týden prodloužen.

Tito pacienti by tedy měli mít doporučení od odborného lékaře přibližně následující: “Vzhledem k těžké formě CN/ÚC doporučuji komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, indikace III/3.”

Dále mají nárok na komplexní lázeňskou péči tito pacienti trpící CN nebo ÚC, kteří

  • již absolvovali pobyt v období od 1.10.2009 do 30.9.2012, a to formou komplexní lázeňské péče nebo
  • absolvovali komplexní lázeňskou péči v době od 1.10.2012 do 31.12.2014.

Tito pacienti musí mít opakované výkyvy CN nebo UC, neboť se z hlediska zákona považují za pacienty, kteří základní pobyt již absolvovali a týká se jich tedy opakovaný pobyt.

Doporučení od odborného lékaře by mělo mít následující znění:
“Vzhledem k opakovaným exacerbacím CN/UC (zde vypsat výkyvy), kdy stav pacienta není možno považovat za stabilizovaný a těžké formě CN /UC doporučuji komplexní (opakovanou) lázeňskou léčebně rehabilitační péči, indikace III/3.”

Zde pro úplnost uvádíme výňatek z uvedeného zákona:

základní pobyt opakovaný pobyt
III/3 Crohnova nemoc.
Colitis ulceroza
K 21 dnů
Těžká forma onemocnění
Možnost prodlouženíP 21 dnů
Ostatní.
K 21 dnůOpakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.

Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
Toto je v prováděcí vyhlášce.

K – značí komplexní lázeňskou péči, P příspěvkovou péči.

Současná úprava je tedy pro pacienty s CN a UC výhodnější, víceméně došlo k návratu ke stavu před 1.10.2012. Jedinou nevýhodou je nemožnost prodloužení léčby o jeden týden u opakovaných pobytů. Přesto věříme, že pacientům lázeňská péče prospěje, dojde ke stabilizaci zdravotního stavu a ke zlepšení kvality života.

JUDr. Michal Sýkora
místopředseda spolek