Pacienti s Crohnovou chorobou či ulcerózní kolitidou si krom standardní léčby mohou vyžádat konzultaci a získat tak druhý názor odborníka na postup léčby, který zavedl ošetřující lékař.

Dle zákona o zdravotních službách platí, že

 • pacient má právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.
 • ůčelem konzultace může být posouzení individuálního léčebného postupu, navržení změny nebo doplnění.
 • tuto konzultaci hradí zdravotní pojišťovna.
 • lékař poskytující konzultaci by neměl pacienta vyšetřovat, neboť se jedná pouze o konzultaci, přičemž pacient by měl s sebou mít alespoň základní dokumentaci a určitý „problém“ ke konzultaci.

V České republice se pacienti, včetně dětských pacientů se závažným průběhem onemocnění léčí v rámci tzv. IBD centrech, v nichž najdete specialisty na problematiku IBD a biologické léčby. Můžete se na ně obracet na následujících místech:

Brno

 • Fakultní nemocnice Brno – Bohunice,Interní gastroenterologická klinika, Centrum pro idiopatické střevní záněty a biologickou léčbu,  Jihlavská 20, 625 00 Brno
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Fakutlní nemocnice Brno – Bohunice, Pediatrická klinika, Ambulance dětské gastroenterologie, Černopolní 9, 613 00, Brno
 • Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, Endoskopické centrum, Polní 3, 639 00 Brno
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, II. Interní klinika, Gastroenterologické oddělení, Pekařská 53, 656 91 Brno

České Budějovice

 • Nemocnice České Budějovice a.s., gasroenterologické oddělení, B. Němcové 54/585, České Budějovice
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Nemocnice České Budějovice a.s., dětské oddělení, B. Němcové 54/585, České Budějovice

Frýdek-Místek

 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Interní oddělení, Beskydské gastrocentrum, El. Krásnohorské 321, Fýdek-Místek

Hořovice

 • Nemocnice Hořovice, Chirurgické oddělení, K nemocnici 1106/14, 268 31Hořovice

Hradec Králové

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. Interní gastroenterologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Dětská klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
 • Hepato – Gastroenterologie HK, Tř. Edv. Beneše 34/1549, 500 12 Hradec Králové

Jihlava

 • Nemocnice Jihlava, p. o.,interní odd. gastroenterologie, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Nemocnice Jihlava, p. o.,dětské odd., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Karlovy Vary

 • Nemocnice Karlovy Vary, Interní oddělení – gastroenterologie, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

Kladno

 • Nemocnice Kladno, Endoskopické centrum Vančurova 1548, 272 59 Kladno

Kolín

 • Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Endoskopické centrum, Žižkova 146, 280 01 Kolín III

Liberec

 • Krajská nemocnice Liberec, a. s., oddělení gastroenterologie, Husova 10, 460 63 Liberec

Olomouc

 • Fakultní nemocnice Olomouc, II. Interní klinika gastroenterol. odd.,I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Fakultní nemocnice Olomouc, Dětská klinika, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Ostrava

 • Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt, Zalužanského 1192/15 , 703 84, Ostrava 3
 • Fakultní nemocnice Ostrava, Interní klinika, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
 • Městská nemocnice Ostrava, Gastroenterologická ambulance, Nemocniční 1772/20, 728 80 Moravská Ostrava a Přívoz

Pardubice

 • Pardubická nemocnice a. s., Interní klinika – Interní oddělení, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Plzeň

 • Fakultní nemocnice Plzeň, 1. interní klinika, oddělení gastroenterologie, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Fakultní nemocnice Plzeň, Dětská klinika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
 • Fakultní nemocnice Plzeň – Bory, interní oddělení,Edvarda Beneše  1128/13, 305 99 Plzeň

Praha 1

 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Gastroenterologie a digestivní endoskopie,Vlašská 36, 118 33 Praha 1

Praha 2

 • Všeobecná fakultní nemocnice,Centrum pro diagnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů, U Nemocnice  2, 128 08 Praha 2
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu2, 121 01 Praha 2

Praha 4

 • Fakultní Thomayerova nemocnice, Interní oddělení, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
 • IKEM, Klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9,14021 Praha 4
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Fakultní Thomayerova nemocnice, Pediatrická klinika, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Praha 5

 • Nemocnice Na Homolce, Gastroenterologické oddělení, Roentgenova 2, 150 30, Praha 5
 • Fakultní nemocnice Motol, Interní klinika, oddělení gastroenterologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Fakultní nemocnice Motol, Pediatrická klinika, oddělení dětské gastroenterologie, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Praha 6

 • Ústřední vojenská nemocnice,Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu,U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Praha 7

 • ISCARE a.s., Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7

Praha 8

 • Fakultní nemocnice Bulovka, Interní oddělení,Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Praha 10

 • FN Královské Vinohrady, II. interní klinika, ambulance gastroenterologie, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Příbram

 • Oblastní nemocnice Příbram a.s., Interní oddělení, Gastroenterologické centrum, Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

Šumperk

 • Nemocnice Šumperk, Gastroenterologické oddělení, Nerudova 41, 787 01 Šumperk

Tábor

 • Nemocnice Tábor, a.s., Interní oddělení 1 – gastroenterologie, kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

Ústí nad Labem

 • Masarykova nemocnice a. s., oddělení gastroenterologie, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Masarykova nemocnice a. s., Dětská klinika, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Valašské Meziříčí

 • Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., oddělení gastroenterologie, U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí

Zlín

 • Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Interní klinika, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
 • DĚTSKÉ CENTRUM: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Dětské oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín