01/08/2015

Setkání mladý pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou se uskutečnilo v půli července 2015 ve finském městě Tampere.

Organizaci Pacienti IBD reprezentovali za Českou republiku Ondřej Trombík a Lucie Laštíková. V průběhu čtyřdenního setkání absolvovali několik workshopů na téma, např. jak nalákat do organizace co nejvíce mladých pacientů, jaké aktivity s nimi podnikat a jak dále zvyšovat povědomí o nespecifických střevních zánětech mezi veřejností. Zajímavým tématem bylo také různé fungování zdravotnických systémů v ostatních evropských zemích a problémy, které způsobují lékaři pacientům při přestupu z dětského oddělení do dospělé ambulance.

Součástí programu byly také prezentace zástupců všech zúčastněných zemí, kteří se podělili o své zkušenosti s mladými nemocnými a představili aktivity, které s nimi ve svých zemích podnikají. Naši zástupci představili naše dvě letošní kampaně pro mladé „Nejsi v tom sám“ a kampaň konanou v rámci Světového dne IBD „Dej si střeva dohromady“.

V rámci doprovodného programu účastníci navštívili tradiční finskou saunu u jezera Pyhäjärvi, prohlédli si pamětihodnosti třetího největšího města Finska a zahráli si tradiční finskou hru Möllky.

Akci organizovala EFCCA (European Federation of Colitis and Crohn’s Associations) ve spolupráci s finskou organizací Crohn ja Colitis ry. Účast našich zástupců byla umožněna na základě projektu “Rozvoj spolupráce s The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations” podpořeného Úřadem vlády.

Pacienti IBD z.s.