04/12/2016

Na pacientské konferenci IBD v Hradci Králové, která se konala ve středu 16. listopadu 2016, vystoupil i místopředseda spolku Pacienti IBD JUDr. Michal Sýkora.

Účastníkům konference předal informace o některých právech a povinnostech pacientů. V rámci přednášky odpovídal na konkrétní dotazy, pacienty zajímalo, například zda je možno si vybrat konkrétní zdravotnické zařízení, či zda se může pacient přesunout s biologickou léčbou z Ostravy do Prahy. V přednášce shrnul podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Poslední část přednášky se věnovala problematice poskytování lázeňské péče pro pacienty s idiopatickými střevními záněty. Po skočení přednášky JUDr. Michal Sýkora poskytl účastníkům konference individuální konzultace.