19. května patří každý rok Světovému dni IBD. Tento den si připomínáme onemocnění, která na celém světě trápí více než 10 miliónů lidí. Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou trpí v Česku téměř 60 tisíc lidí. Proto se v květnu oblékáme do fialové barvy (která symbolizuje naše onemocnění), informujeme veřejnost o idiopatických střevních zánětech, setkáváme se na společných akcích a skládáme hady z toaletních roliček. S tím nejdelším, v délce 2.4 km, jsme se v roce 2015 dokonce zapsali do České knihy rekordů.

V roce 2024 je tématem naší kampaně IBD bez hranic. Představujeme proto tuto webovou stránku s mapou světa, na které demonstrujeme čísla nemocných s těmito onemocnění po celém světě a hlavně v Evropě. A protože Crohnova choroba a ulcerózní kolitida neznají hranice, tak na edukačních videích s pacienty a lékaři, a obrazovém atlasu lidského těla  ukazujeme, kde všude v těle se můžou jejich projevy objevit. K tomuto tématu jsme také vydali speciální publikaci – Mimostřevní projevy u IBD, kterou šíříme zdarma mezi pacienty. V rámci světového dne si pacienti mohou také projít naučnou stezku, kterou rozvěsíme v několika regionech České republiky na veřejně přístupných místech.

IBD nezná hranice, regionální ani anatomické!

PACIENTŮ PO CELÉM SVĚTĚ: 10 000 000 LIDÍ
PACIENTŮ V EVROPĚ: 3 700 000 LIDÍ

(Údaje v mapě jsou získány z informací pacientských organizací fungujících v daných zemích. Počty byly nahlášeny evropské asociaci EFCCA zastupujícími delegáty.)